Ügyfélszolgálati irodáink zárva tartanak

Tisztelt Felhasználóink!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a kialakult járványügyi veszélyhelyzet miatt személyes ügyfélszolgálati irodáink további rendelkezésig zárva tart az új típusú koronavírus terjedésének megakadályozása céljából.

Ügyintézés estén kérjük, válasszák a telefonos ügyfélszolgálatot (06-56/516-315), illetve megkeresését eljuttathatja hozzánk elektronikusan az ugyfelszolgalat@vcsm.hu e-mail címre, valamint postai úton az 5000. Szolnok Vízmű u. 1. alatti címre. Társaságunk folyamatosan nyomon követi a járványügyi helyzettel kapcsolatos fejleményeket, további intézkedést szükség esetén ennek ismeretében teszünk.

Felhasználó személyében bekövetkező változás ügyintézése:

A Felhasználó változás bejelentéshez szükséges formanyomtatvány honlapunkról letölthető. A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok listájáról az Üzletszabályzatunk III.1.2.2. pontjában tájékozódhat. A Felhasználó változáshoz szükséges dokumentumok hiánytalan benyújtását követően a régi Felhasználónak végszámlát állítunk ki, melyet az esetlegesen fennálló hátralékkal együtt rendeznie kell. A felhasználóváltozás nyilvántartásunkban követő rögzítését követően a régi Felhasználónak a szerződés megszűnéséről, az új Felhasználónak a Közszolgáltatási szerződése postai úton kerül megküldésre, melyt aláírva szükséges visszajuttatni.

Talajterhelési díj fizetésével kapcsolatos tájékoztatás:

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is – alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

A VCSM ZRt. Szolnok, mint Szolgáltató adatközlési kötelezettségét a helyi Önkormányzatok felé teljesítette, melyben a Felhasználási helyekre a 2019. évben számlázott vízmennyiségről közölt adatot. Talajterhelési díjjal kapcsolatosan felmerülő kérdéseikkel és megfizetésével kérjük, hogy a helyi Önkormányzat Adóügyi csoportját szíveskedjenek megkeresni.

Számlái befizetéséhez több lehetőség áll rendelkezésére:

 • bankszámláját vezető bankjában csoportos beszedési megbízás megadásával
 • átutalás a 10404508-45015924-70070000 számlaszámra. Átutalás esetén hivatkozzon a számla sorszámára és a számlán szereplő felhasználó azonosító számra.
 • készpénz átutalási megbízással (csekkel)

 

Az alábbi ügyek teljeskörűen intézhetők telefonon:      

 • Mérőállás bejelentése
 • Számlamódosítás kérése
 • Bejelentés házi ivóvízhálózat meghibáso- dásáról (szennyvízdíj korrekció)
 • Havi részszámlában kiszámlázott mennyiség módosításának kérése
 • Fizetői egyenleg információ
 • Számla reklamáció
 • Általános tájékoztatás

 

Az alábbi ügyek teljeskörűen intézhetők írásban:

 • Mérőállás bejelentése
 • Számlamódosítás kérése
 • Bejelentés házi ivóvízhálózat meghibáso- dásáról (csatornadíj korrekció)
 • Havi részszámlában kiszámlázott mennyiség módosításának kérése
 • Fizetői egyenleg információ
 • Számla reklamáció
 • Felhasználó személyében bekövetkező változás ügyintézése
 • Felhasználói adatváltozás ügyintézése
 • Részletfizetés, fizetési haladék ügyintézése
 • Általános tájékoztatás
 • Műszaki ügyintézés