Éves szennyvízminőség határértékek

Szolnok Regionális Szennyvíztisztító és szennyvízelvezető hálózat Tisza/5600 számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedélye alapján a Szolnoki Szennyvíztisztító műből kibocsátott szennyvíz minősége meg kell feleljen az engedélyben előírt paramétereknek az alábbiak szerint:

Hatályos vízjogi üzemeltetési engedély száma: Tisza/5600
Megnevezés Mértékegység Határérték
pH mg/l 6- 9,5
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) mg/l 125
Biokémiai oxigénigény (BOI5) mg/l 25
Összes nitrogén (Nössz) mg/l 55
Összes szervetlen nitrogén mg/l 50
Ammónia-ammónium-nitrogén (NH4-N) mg/l 20
Összes foszfor (Pössz) mg/l 10
Összes lebegőanyag mg/l 35
Aktív klór* mg/l 2
Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok mg/l 30
Coliform szám** i/cm3 10
* A határérték ötszörös a közegészségügyi hatóság elrendelése alapján
**Amennyiben a közegészségügyi hatóság fertőtlenítést rendel el