Közszolgáltatások

A közszolgáltatások megnevezése:

  • Ivóvíz-szolgáltatás
  • Szennyvíz-szolgáltatás

A közszolgáltatások tartalmának leírása:

A Szolgáltató ellátási területén vízbeszerzéssel/kiemeléssel, víztisztítással/vízkezeléssel, ivóvíztárolással, ívóvíz szolgáltatással és elosztással, valamint szennyvíz elvezetéssel és szennyvízkezeléssel/tisztítással áll a Felhasználók rendelkezésére.

Célja a vízközmű szolgáltatások folyamatos, biztonságos ellátása érdekében az azokhoz kapcsolódó karbantartás, felújítás, fejlesztés/ bővítés biztosítása.

A Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 1996. január 01-től határozott időtartamra. 2030. december 31-ig szóló koncessziós jog alapján működteti Szolnok Megyei Jogú Város, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szászberek, Újszász és Zagyvarékas önkormányzatok tulajdonában lévő víziközmű vagyont.

A fentieken túl átadott vizet biztosít a Tószeg, Szajol településeken víziközmű szolgáltatást végző más víziközmű-szolgáltató számára. A Szolgáltató üzemeltetési területén kívül lévő más víziközmű-szolgáltató által üzemeltetett Tószeg, Vezseny, Tiszavárkony, Tiszajenő, Besenyszög, Jászalsószentgyörgy és Szajol települések szennyvizét fogadja be és tisztítja.

A Szolgáltató a szolgáltatási tevékenység teljes folyamata alatt törekszik az ivóvízbázisok minőségének, tisztaságának megőrzésére, a környezet védelmére, a szennyvíztisztítás hatékonyságának javításával a környezetszennyezés csökkentésére.

A Szolgáltató minőségpolitikájának érvényesítése érdekében az MSZ EN ISO 9001:2009 és MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti integrált minőség- és környezetirányítási rendszert vezetett be, működtet, és folyamatosan fejleszt.

A közszolgáltatások igénybevételének rendje:

A közszolgáltatások igénybevételének rendjét a Jogszabályi háttér, valamint a VCSM ZRt. Szolnok Üzletszabályzata szabályozza.

A közszolgáltatásokért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények:

A közszolgáltatásokért fizetendő díj mértékét, az abból adott kedvezményeket az Árjegyzékben tekintheti meg részletesen.