Ivóvíz minőségi követelményeivel és vizsgálatával kapcsolatos szabványok

Rendelet azonosítója, kiadója: Rendelet címe:
127/1991. (X.09.) Korm. a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról
12/1997. (VIII.29.) KHVM rendelet a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről
5/2023. (I. 12.) Korm.rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
16/2016 (V.12.) BM rendelet a víziközművek üzemeltetésének feltételeiről
219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
27/2004. (XII.25.) KvVM a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról
240/2000. (XII.23.)Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtő területek kijelöléséről
27/2006. (II.7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről
6/2009. (IV.14.) KvVM – EüM – FVM rendelet a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezés mértékéről
10/2010. (VIII.18.) VM rendelet a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól
89/2011. (IX.29.) VM a vizek állapotának kémiai elemzésére és figyelemmel kísérésére vonatkozó műszaki előírásokról