Működési terület

A Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 1996. január 1-től határozott időtartamra, 2030. december 31-ig szóló koncessziós jog alapján működteti Szolnok Megyei Jogú Város, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szászberek, Újszász és Zagyvarékas önkormányzatok tulajdonában lévő víziközmű vagyont.
A fentiekben felsoroltakon túl átadott vizet biztosít a Tószeg, Szajol településeken víziközmű szolgáltatást végző más víziközmű-szolgáltató számára. A Szolgáltató üzemeltetési területén kívül lévő, más víziközmű-szolgáltató által üzemeltetett Tószeg, Vezseny, Tiszavárkony, Tiszajenő, Besenyszög, Jászalsószentgyörgy, Szajol és Tiszapüspöki települések szennyvizét fogadja be és tisztítja.

A vízműszolgáltatás névleges/alapteljesítménye az 50.000 m3/nap kapacitású Szolnoki Felszíni Vízmű, melynek fő vízbázisa a Tisza folyó. Az európai színvonalú víztisztítási technológia két nyomászónán keresztül biztosítja a települések jó ivóvíz minőséggel történő ellátását. Továbbá vízválaszték bővítés céljából tevékenységi körbe tartozik 8 db városi ártézi kút és egy Rákóczifalván működő egyedi mélyfúrású kút üzemeltetése is.
A VCSM ZRt. Szolnok fontosabb adatai (2021.12.31.-ig):

  • a vízhálózat teljes hossza (bekötővezetékkel együtt): 658,4 km
  • a bekötött lakások száma: 40.420 lakás
  • az értékesített vízmennyiség: 4.989.713 m3

A részvénytársaság szennyvízelvezető rendszert üzemeltet, ezen belül az ellátott települések teljes csatornahálózatát a távvezetékekkel együtt, melyeken keresztül érkezik a szennyvíz a 32.000 m3/nap kapacitású Szolnoki Szennyvíztisztító Műbe. A Szennyvíztisztító Mű európai színvonalon, kedvező üzemeltetési költségek mellett, hosszú távon megoldja a város és a régió településeinek szennyvízgondját és a befogadó Tisza folyó vízminőség-védelmét.
A VCSM ZRt. Szolnok fontosabb adatai (2021.12.31.-ig):

  • a csatornahálózat teljes hossza (bekötővezetékkel együtt): 691,4 km
  • a bekötött lakások száma: 39.781 lakás
  • az elvezetett szennyvíz/csapadékvíz éves mennyisége: 5.264.193 m3

Saját- és külső megrendelői igények kielégítésére társaságunk 5-6.000 db/év kapacitású Vízmérőjavító műhelyt és az MKEH által engedélyezett hitelesítő laboratóriumot üzemeltet.
A Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok szolgáltatási feladatok folyamatossága érdekében az alábbi szolgáltató Kft.-t működteti:

  • ANYAGÉRT Víz- és Csatornázási Csöveket, Szerelvényeket Értékesítő Kft.

További fő tevékenységeink víz- és csatornahálózatok karbantartása, hibaelhárítása, közműépítés, kapcsolódó szolgáltatások (pl.: számlázás, díjbeszedés, ügyfélszolgálat, stb.).

A VCSM ZRt. Szolnok által ellátott települések listája

Sorszám Település megnevezése Ellátásért felelős megnevezése Víziközmű-rendszer megnevezése „Víziközmű-szolgáltatási ágazat”
1 Szolnok település Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Szolnoki Felszíni Vízmű és Kistérségi Vízellátó rendszer Közműves ivóvízszolgáltatás
2 Szolnok település Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Szolnok Szennyvíztisztító Telep és Kistérségi Szennyvízcsatorna Hálózat Közműves szennyvízelvezetés
3 Rákóczifalva település Rákóczifalva Város Önkormányzat Szolnoki Felszíni Vízmű és Kistérségi Vízellátó rendszer Közműves ivóvízszolgáltatás
4 Rákóczifalva település Rákóczifalva Város Önkormányzat Szolnok Szennyvíztisztító Telep és Kistérségi Szennyvízcsatorna Hálózat Közműves szennyvízelvezetés
5 Rákócziújfalu település Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Szolnoki Felszíni Vízmű és Kistérségi Vízellátó rendszer Közműves ivóvízszolgáltatás
6 Rákócziújfalu település Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Szolnok Szennyvíztisztító Telep és Kistérségi Szennyvízcsatorna Hálózat Közműves szennyvízelvezetés
7 Zagyvarékas település Zagyvarékas Községi Önkormányzat Szolnoki Felszíni Vízmű és Kistérségi Vízellátó rendszer Közműves ivóvízszolgáltatás
8 Zagyvarékas település Zagyvarékas Községi Önkormányzat Szolnok Szennyvíztisztító Telep és Kistérségi Szennyvízcsatorna Hálózat Közműves szennyvízelvezetés
9 Újszász település Újszász Város Önkormányzat Szolnoki Felszíni Vízmű és Kistérségi Vízellátó rendszer Közműves ivóvízszolgáltatás
10 Újszász település Újszász Város Önkormányzat Szolnok Szennyvíztisztító Telep és Kistérségi Szennyvízcsatorna Hálózat Közműves szennyvízelvezetés
11 Szászberek település Szászberek Község Önkormányzat Szolnoki Felszíni Vízmű és Kistérségi Vízellátó rendszer Közműves ivóvízszolgáltatás
12 Szászberek település Szászberek Község Önkormányzat Szolnok Szennyvíztisztító Telep és Kistérségi Szennyvízcsatorna Hálózat Közműves szennyvízelvezetés

Ivóvíz
ellátási terület egybefüggősége

Szennyvíz
ellátási terület egybefüggősége

letöltés pdf formátumban letöltés pdf formátumban