Elérhetőségek

Központi Ügyfélszolgálati Iroda

térkép

Az Ügyfél a szolgáltatással kapcsolatos megkeresésével a Szolgáltató Központi Ügyfélszolgálati Irodáját személyesen, telefonon ügyfélfogadási időben, továbbá levélben, telefaxon, e-mailben keresheti meg.
A Szolgáltató ügyfélszolgálata a jogszabályoknak megfelelően működik, az alábbi elérési lehetőséggel:

Ügyfélszolgálat postai levelezési címe:
VCSM ZRt. Szolnok
Központi Ügyfélszolgálati Iroda
5000 Szolnok, Vízmű u. 1.

Ügyfélszolgálat telefonszám:
(56) 516-315

Ügyfélszolgálat fax:
(56) 516-312

Ügyfélszolgálat elektronikus levélcíme:
ugyfelszolgalat@vcsm.hu

Ügyfélfogadási idők:

hétfő: 700 – 1300
kedd: 700 – 1300
szerda: 800 – 2000
csütörtök: 700 – 1300
péntek: 700 – 1300

Központi Ügyfélszolgálati Iroda által ellátott általános feladatok:

 • általános tájékoztatás,
 • vízbekötés megrendelés felvétele,
 • csatornabekötés megrendelés felvétele;
 • bélyegzéssel és zárral való ellátás megrendelése;
 • vízmérőállás bejelentés;
 • Felhasználó személyében bekövetkező változás ügyintézése;
 • Felhasználói adatváltozás ügyintézése;
 • előzetes személyes ügyintézésre időpont egyeztetés;
 • igazolások, nyilatkozatok kiadása;
 • használatba vételi engedélyhez igazolás kiadása,
 • szolgáltatás ideiglenes szüneteltetés/visszaállítás megrendelése,
 • folyószámla egyeztetés,
 • számlareklamáció ügyintézése,
 • bekötési- és mellékmérő fogyasztásának egyeztetése,
 • részletfizetés, fizetési haladék ügyintézése,
 • vízmérő üzemi próbamérésének megrendelése,
 • befogadó nyilatkozathoz szükséges közműfejlesztési hozzájárulás ügyintézése,
 • közműfejlesztési-megállapodások megkötése,
 • műszaki ügyintézés, tervegyeztetés;
 • panasz ügyintézés;
 • pénztári befizetés készpénzben, bankkártyával.

Víz- és csatornabekötés, mellékvízmérő ügyintézés

 • lakossági valamint közületi víz- és csatornabekötések intézése
 • mellékmérő cserék ügyintézése
 • plombázások ügyintézése

Közműegyeztetés

Közmű Egyeztetési Iroda postai levelezési címe:
VCSM ZRt. Szolnok
Központi Ügyfélszolgálati Iroda
5000 Szolnok, Vízmű u. 1.

Közmű Egyeztetési Iroda telefonszám:
(56) 516-313,

Közmű Egyeztetési Iroda fax:
(56) 516-312

Közmű Egyeztetési Iroda elektronikus levélcíme:
uzemigazgatosag@vcsm.hu

Közműegyeztetés ügyfélfogadási ideje:

hétfő: 730 – 1200, 1300 – 1500
szerda: 7300 – 1200, 1300 – 1500

Ügyfélszolgálatunkon elektronikus ügyfélhívó segítségével történik az ügyintézés, kivétel az egyeztetett időpont alapján történő ügyintézés.

További elérhetőségek

Telefonszámok Postai címek Ügyintézés, bejelentések
+36 (56)516-316
Fax: +36 (56)429-766
5000 Szolnok, Vízmű u. 1. Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok
+36 (56)425-002
+36 (56)429-790
+36 (56)516-330
5000 Szolnok, Vízmű u. 1. Titkárság, vezérigazgató, műszaki igazgató
+36 (56)516-315
Fax: +36 (56)516-312
5000 Szolnok, Vízmű u. 1. Központi Ügyfélszolgálati Iroda
+36 (56)429-662 5000 Szolnok, Vízmű u. 1. Ivóvíz-hálózati hibabejelentés
+36 (56)420-104 5000 Szolnok, Vízmű u. 1. Csatornahálózati hibabejelentés
+36 (56)516-310 5000 Szolnok, Vízmű u. 1. Városi üzemigazgatóság
+36 (56)516-320
Fax: +36 (56)516-322
5000 Szolnok, Vízmű u. 1. Szolnok Felszíni Vízmű
+36 (56)521-298
Fax: +36 (56)521-299
5000 Szolnok, Tószegi út. Szolnoki Szennyvíztisztító Mű
+36 (56)516-313
Fax: +36 (56)516-312
5000 Szolnok, Vízmű u. 1. Közműegyeztetés
+36 (56)516-314 5000 Szolnok, Vízmű u. 1. Vízbekötés, csatornabekötés
+36 (56)516-342 5000 Szolnok, Vízmű u. 1. Vízmérő javító és hitelesítő műhely
+36 (56)516-345 5000 Szolnok, Vízmű u. 1. Doba Ügyvédi Iroda