Jogszabályi háttér

 

Vízgazdálkodással és víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos jogszabályok

Méréssel kapcsolatos jogszabályok

Ármegállapítás – áralkalmazással kapcsolatos jogszabályok

Fogyasztó – és adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Egyéb jogszabályok

Archívum (időállapotnak megfelelő változatok) :

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról:

 

 

72_1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról:

 

201_2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről:

 

21_2002. (IV. 25.) KöViM rendelet a víziközművek üzemeltetéséről:

 

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

 

58_2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról:

 

541_2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről:

 

1991. évi XLV. törvény a mérésügyről:

 

127_1991. (X. 9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról: