Nem megfelelő ivóvíz minőségek/mennyiségek esetén követendő eljárás

Nem megfelelő ivóvíz minőség
A nem megfelelő vízminőséget csak a 16/2016 (V.12.) BM rendelet és az 5/2023. (I. 12.) Korm.rendelet szerint leírtak alapján lehet megállapítani. Ez alól kivételt jelent, ha arra feljogosított külső szerv az ÁNTSZ saját vizsgálatai alapján minősíti nem megfelelőnek a Felszíni Vízmű által szolgáltatott vízminőséget.

Nem megfelelő vízminőség esetén ennek tényéről a fogyasztókat a 16/2016 (V.12.) BM rendelet alapján tájékoztatni kell.

Az eljárási gyakorlat: az üzemeltető Felszíni Vízmű Üzemigazgatóság az ivóvíz minőségi vizsgálatok alapján megállapított kifogásoltságot jelenti az ZRt. elnök-vezérigazgatójának (távollétében műszaki igazgatónak). A vízminőségi vizsgálati eredménylapot rendelkezésre bocsátja és jelentést ad a kifogásolt vízminőségi állapot oká(i)-ról, a szükséges, ill. megtett üzemi intézkedésekről.

Az önkormányzatok és a felhasználók tájékoztatása ügyében továbbiakban az ZRt. felelős vezetője jár el.

Nem megfelelő ivóvíz mennyiség
Ivóvíz szükséglet kielégítése:

  • Szolnok, Rákóczifalva településeken rendelkezésre állnak ivóvíz minőségű ártézi kutak, amelyek időlegesen biztosítják a lakosság nagy részének ivóvízszükségletét,
  • a hibahelyen a szerelők szakaszolással és vízkormányzással a hibahelyet kizárják a Felhasználók lehető legkisebb körét érintően. A hiba jellegétől függően, a médián illetve hangosbemondón tájékoztatják a Felhasználókat a vízhiányról és arról, hogy hol helyeznek el szakembereink körvezetékes rendszerünkből adódóan tűzcsapra szerelhető ideiglenes vízvételezési lehetőségeket,
  • cégünk rendelkezik 6 db mobil szállítható ivóvíztartállyal, valamint a szállításhoz szükséges gépjárművekkel, amelyek segítségével az érintett településrészek lakossága részére a jogszabályban előírt minimális ivóvízszükséglet biztosítható,
  • a minimális ivóvízszükséglet biztosítása mellett a Felhasználói igények illetve szükségletek egyidejű, gyors, lehető legnagyobb mértékű kielégítése érdekében kötött cégünk együttműködési megállapodást a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel, amely szerint szükség esetén rendelkezésünkre tudnak bocsátani személyzettel nagy teljesítményű lajtos kocsikat, továbbá ivóvíz zacskózó gépet és az előírásoknak megfelelő vízminőséget biztosító mobil víztisztítót. A zacskózott víz – amely előállítása folyamatosan történhet – egyszerre több Felhasználóhoz is eljuttatható. A mobil víztisztító – a többi rendelkezésre álló lehetőség mellett – szintén az egyidejű, gyors kiszolgálást teszi lehetővé az ivóvízszükséglet biztosításakor.

Az említett pontokban leírt intézkedéseken túlmenően cégünk rendelkezik azokkal a gépi eszközökkel, pl.: daruskocsi, árokásó, aggregátorok, stb., valamint emberi erőforrással, amelyek biztosítják a gyors és hatékony hibaelhárítást.

A részletes eljárási rendet az Üzletszabályzat tartalmazza.