Tisztított szennyvíz minősége

A tisztított szennyvíz befogadója a Tisza folyó. A tisztított szennyvíz minőségének meg kell felelnie a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet előírásainak.

Szennyvíztisztítást úgy végezzük, hogy az ország természeti erőforrásainak védelmét, így különösen a szolgáltatás során igénybe vett Tisza folyó, mint a tisztítottszennyvíz-befogadó hosszú távú, fenntartható igénybevételét szolgálja.

A Szolgáltató a tisztított szennyvíz minőségi paramétereit Hatóság által jóváhagyott önellenőrzési tervének megfelelően, rendszeres minősítő vizsgálatát a TECHNO-VÍZ Kft. akkreditált laboratóriuma végzi.