Ivóvíz szolgáltatás

A vízbázis kiválasztása

A tervező mérnökök számítása szerint a város lakosságának növekedési üteme és a vízellátásba később bevonandó területek figyelembevételével a szolnoki vízművet olyan vízbázisra kellett felépíteni, amely képes 24 óra alatt legalább 3700 m3 nyers vizet biztosítani. A mélyfúrású artézi kutak mennyiségi és minőségi szempontból sem minősültek megfelelőnek, így fő nyersvíz bázisnak – a földrajzi adottságokat kihasználva – a Tisza folyót választották. A Tisza Magyarország második leghosszabb folyója, 997 km hosszúságából a magyarországi szakasza 579 km. Vízgyűjtő területe 157.186 km2. Átlagos vízhozama Szegednél 820 m3/s, ami bőven megfelel a támasztott követelményeknek. Ezek alapján egyértelmű volt, hogy az 50.000 m3/nap alapteljesítményű Felszíni Vízmű, a Zagyva torkolata felett a Tisza jobb partjának 336 + 630 fkm szelvényében épült meg.
A 2000 februárjában bekövetkezett cianid szennyezés után, megépítésre és üzembe helyezésre került az Alcsi-szigeti polgári védelmi célú tartalék ivóvíz bázis is. Ennek üzemelésére akkor kerül sor, ha bármi okból a folyóból történő vízkivétel károsítaná a vízkezelő műtárgyakat, ill. a nagytisztító képességű technológia nem tudná az emberi fogyasztásra alkalmas ivóvíz minőséget biztosítani. A víztisztítással kapcsolatos technológiai leírásról részletesen a Felszíni Vízmű pontban olvashat.

A szolgáltatott ivóvíz minősége

Az előállított és szolgáltatott ivóvíz minősítését és az ehhez szükséges vizsgálatokat Társaságunk végzi, illetve végezteti az ivóvíz minőségi követelményeiről és ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm.rendelet előírásai szerint. A vízkezelési technológia fázisvizeinek minőségét, valamint az előállított tisztított ivóvíz minőségét a Felszíni Vízmű üzemi laboratóriuma folyamatosan ellenőrzi és elvégzi az üzemirányításhoz szükséges vizsgálatokat. A szolgáltatott ivóvíz minősítő vizsgálatát a TECHNO-VÍZ Kft. akkreditált laboratóriuma végzi a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Kistérségi Intézete által jóváhagyott éves vízvizsgálati ütemterv alapján. Az üzemeltetési szabályzat, a vízbiztonsági terv és az Integrált Irányítási Rendszer alkalmazásával a Felszíni Vízmű által előállított ivóvíz minősége kielégíti a vonatkozó rendeleti követelményeket amelyről bővebben az Ivóvíz minőségi követelményeivel és vizsgálatával kapcsolatos szabványok pont alatt olvashat.

Az ivóvíz minőségével kapcsolatban további adatokat, információkat a Ivóvíz menüpont, vízvizsgálati eredmények almenüpontja alatt talál.

Az ivóvíz szolgáltatási tevékenységét a VCSM ZRt. Szolnok szerződés alapján látja el, amely tartalmazza mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

Felszíni Vízmű

A Szolnoki Felszíni Vízmű üzemeltetésével a társaság célja a Felhasználók vízigényének kifogástalan minőségi és mennyiségi kielégítése hosszú távon, a megfizethető szolgáltatási díjak és a költségmegtérülés elvének érvényre juttatása mellett.
A Vízmű Szolnok várost és további 7 települést lát el ivóvízzel, kapacitása 2500 m3/óra, illetve névleges kapacitása 50.000 m3/nap (óracsúccsal számolva). A vízhálózat hossza több mit 650 km. Üzemeltetését Szajol és Tószeg kivételével a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok végzi. Bővebben a Működési terület menüpont alatt olvashat..
A Vízmű a Zagyva folyó torkolata felett a Tisza jobb-partjára települt, meglehetősen behatárolt területen. A légi felvételen jól látható a mű és műtárgyainak elhelyezkedése, valamint a Tisza és a Zagyva folyó (I. kép). Az előtérben a folyami mederpilléres vízkivételi mű, a vízmű területén belül a kazánház, mellette a vegyszerelőkészítő épület látszik. Ez utóbbihoz csatlakozik a vegyszerbekeverő épület (III. kép), és három derítő medence. A folyótól távolabbi derítő mellé települt a fázisközi ózonozó műtárgy. Ezt követi a homokszűrőt illetve a Tisza felőli oldalán az aktívszén adszorbereket is magába foglaló épület. Az új hálózati szivattyúgépház és az 5000 m3-es tisztavíz-medence, a szűrőház, és a régi gépház épülete között helyezkedik el.
A Vízmű a Tisza folyóból kiemelt nyers vizet tisztítja ivóvíz minőségűvé, „nagy tisztítóképességű” vízkezelési technológiája mind a hazai, mind az európai magas színvonalú technológiákkal szemben támasztott követelményeknek megfelel. A vízkezelési technológia két részre osztható: a mechanikai és a kémiai tisztítás műveleti egységeire (a működési vázlatot az II. számú ábra mutatja). A főbb vízkezelési műtárgyak és berendezések az I-es számú technológiai útvonalon:

Fő vízbázis:

 • Mederpilléres fő vízkivételi mű – ahol a két darab független szívókamrához, 2×3 db ~800 m3/h és 2×1 db 360 m3/h vízszállítású és 35 m emelőmagasságú, szárazaknás kivitelű FLYGT szivattyúk kapcsolódnak. A szivattyúk szívó- és nyomóoldalon szakaszoló zárakkal és visszacsapó szeleppel vannak felszerelve. Valamennyi szivattyú működését védelmi rendszer felügyeli.
 • Szívócsöves tartalék vízkivételi mű – a Tiszai vízbeszerzés tartalék egysége. A szivattyúk a sodorvonalban elhelyezett szívóvezetékeken keresztül emelik fel a vizet a technológia első egységébe. Beépített BKF 350/350 Ganz típusú szivattyúk 2×1 db ~1080 m3/h vízszállítású, 35 m emelőmagasságú névleges teljesítménnyel üzemelnek.

Alcsi-Holt-Tisza havária célú tartalék vízkivétel:

 • Alcsi-Holt-Tisza havária célú vízkivételi mű bekapcsolására a Tiszán levonuló havária vízszennyezés bekövetkezése esetén kerülhet sor. A szivattyúaknába a víz egy zsilipen keresztül jut majd 2 db 600 m3/h vízszállítású, 49 m emelőmagasságú névleges teljesítményű FLYGT típusú szivattyúk juttatják a vizet a vízkezelő műbe.

A Felszíni vízmű technológiai elemei:

 • Nyersvíz nyomóvezetékek – A vízkivételi műveket a vízmű területén 2 db föld alatt vezetett DN 800-as acélcső köti össze a kezelő műtárgyakkal.
 • Mikroszűrő – 1 db folyamatos működésű DENVER gyártmányú 23 mikrométeres szitaszövetű 3 méter átmérőjű henger, amely üzemére a havária célú tartalék vízkivétel üzemeltetése esetén kerül sor, illetve ha a Tisza folyón havaria jellegű mikrobiológiai szennyeződés fordul elő.
 • Mikroszűrtvíz tároló – 150 m3 névleges térfogatú vasbeton medence.
 • Mikroszűrtvíz átemelés (1. sz. átemelő egység) – 2 db BKM 300/300 típusú, 1000 m3/h vízszállítású, 19 méteres emelőmagasságú szivattyúk juttatják a vizet a levegőztető és homokfogó egységekbe.
 • Levegőztető – a vegyszerelőkészítő épület legfelső szintjén kiépített 3 párhuzamos üzemű egységgel, légtechnikai gépházzal, permeteztető térrel és gyűjtő medencékkel. (Innen a tisztító mű a homokszűrt-víz medencéig gravitációs rendszerű.) Felületi terhelés vízre: 18 m/h, levegő-víz arány 8:1 (az adatok a továbbiakban is 2500 m3/h teljesítményre vonatkoztatva).
 • Homokfogó medence – 3 db párhuzamos kialakítású egység, egyenként 3 rekeszes hosszanti átfolyású, alegységenként 3 homokgyűjtő térrel 0,1 mm feletti homok visszatartására alkalmas. Felületi terhelés 11 m/h, tartózkodási idő 12 perc.
 • MÉLYÉPTERV derítő reaktor – A 3 db műtárgy egyenként 27 m átmérőjű amelyhez 540 m2hasznos felület tartozik. Az intenzifikált medencében TETRAFLOCK típusú ülepítő elemek vannak elhelyezve. A derítők felületi terhelése 2,3 – 3,7 m/h (0,6 – 1 mm/sec). A névleges tartózkodási idők: 1,4 – 2,5 óra.
 • Fázisközi ózonozó (IV. kép) – 2 db egyenként 3 gyűrűs térrel rendelkező ózonbekeverő és elnyelető vasbeton medencét tartalmaz. A medencék terhelhetősége 500-1250 m3/db. Az ózon bekeverése két lépcsőben a vízzel ellenáramban történik, mintegy 8 méter vízoszlop ellennyomás mellett. A névleges tartózkodási idő az első bekeverési lépcsőnél 7 perc, a másodiknál 8 perc, míg a kontakt részben 9 perc. A két-két belső gyűrűben lefelé, a külső kontakt térben felfelé áramlik a víz. A tervezett fajlagos adagolás max. 2,5 g/m3. Az elnyeletőből kilépő ózon tartalmú levegő termikus úton megsemmisítésre kerül. Az ózonnak a mikroszennyezők, szerves nagymolekulájú anyagok átalakításában, az algamentesítésben van jelentős szerepe és érezhetően jó hatása (V. kép).
 • Homokszűrők (VIII. kép) – 9 db egység, 54 m2/egység felületű kvarchomok töltetű, állandó vízszintszabályozású, víz levegő öblítésű gyorsszűrők. A vasbeton szűrőfenékben MÉLYÉPTERV-PEMŰ típusú szűrőfejek vannak elhelyezve. Felületi terhelés 4,1 m/h. Szűrőanyag 0,8-1,2 mm-es szemcseméretű, osztályozott kvarchomok 1100 mm rétegmagasságban. Az alatta levő támréteg 3-5 mm-es kvarckavics 300 mm rétegvastagságban.
 • Homokszűrt víz tároló – a medence a szűrők alatt, labirint rendszerű, névleges térfogata 4000 m3. A szűrt víz és az öblítő vizek tárolására szolgál.
 • Homokszűrt vízátemelő (2. sz. köztes átemelő egység) – 2 db DANFOSS típusú frekvenciaváltóval meghajtott Ingersoll-Dresser-Pump gyártmányú átemelő szivattyú. A szivattyú teljesítménye 1250 m3/h vízszállítás, 12 m emelő magasság mellett, a szűrt vizet az aktívszén adszorberekre emeli. 1 db beépített azonos teljesítményű gép tartalékként szolgál.
 • Granulált aktívszénszűrő, aktívszén adszorberágyak (IX. kép) – 9 db 54 m2/egység felületű granulált aktívszén töltetű víz-levegő öblítésű gyorsszűrő. Vasbeton szűrőfenekében MÉLYÉPTERV-PEMŰ típusú szűrőfejek helyezkednek el. Tartózkodási idő: 16-30 perc. Szűrőanyag: 1,2 mm-es mértékadó szemcseméretű aktívszén, 1400 mm rétegvastagságban, támréteg nélkül. Az aktívszén ágy jelentős adszorpciós felülete révén az oldott, az ózon által megfelelően roncsolt molekula töredéket, klórozási melléktermékeket, és természetesen a maradék lebegő anyagot is hatékonyan távolítja el.
 • Tisztavíz medencék – aktívszén adszorberek alatt 4000 m3, az udvartéren a hálózati szivattyúgépház mellett egy 5000 m3-es medence (VII. kép).
 • Hálózati szivattyúk – az új gépházban 4 db GANZ-MÁVAG típusú vízszintes tengelyű centrifugál szivattyú működik EVIG motorokkal. A 3 db gép névleges teljesítménye 930 m3/h vízszállítás, 66 méter vízoszlop névleges emelőmagasságnál. A gépek teljesítménye frekvenciaváltóval szabályozható.
  A szűrőgépházak központi terében tartalékként 2 db 930 m3/h vízszállítású, 66 méter vízoszlop emelőmagasságú kézi indítású gép van elhelyezve(VI. kép).
 • A tisztító mű és az elosztó csőhálózat – A Szolnoki Felszíni Vízmű DN 400, DN 500 és DN 600 főnyomó vezetékekkel kapcsolódik az alapnyomású vízelosztó hálózathoz, és az ellennyomó rendszerű 2.000 m3-es víztoronyhoz. Az emelt nyomású övezetet ellátó 3.000 m3-es víztorony és nyomásfokozó állomás egy DN 600-as „Express” (közvetlen) vezetékkel kapcsolódik a vízműhöz.
  A II-es számú tartalék technológiai út kiépítésével lehetőség nyílt, az I. technológiai fővonalon fellépő hiba esetén bármely műtárgy vagy műveleti egység megkerülésére, biztosítva ezzel az üzemelés és a vízszolgáltatás zavartalan, folyamatos voltát. A vízmű teljesítményének szabályozása a nyersvíz vezetékben lévő távműködtetett csapózár állításával, illetve a különböző teljesítménnyel rendelkező vízkivételi gépek számának változtatásával történik, amelyhez automatikusan igazodnak a homokszűrt vizet átemelő gépek. A hálózati oldalon a hálózati nyomástartás és a víztornyok feltöltési szintjei adják a vezérlő/szabályzó jelet.