2021. évi átlag ivóvízminőségi eredmények

2021. évi átlag ivóvízminőségi eredmények

*A többszörösen módosított, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) kormányrendelet előírásai szerint.

A fenti táblázat a 2021. évi hálózatba táplálási vízmintavételi ponton (F7) mért értékek átlagát tartalmazza. A tisztelt Fogyasztók a napi aktuális mért értékek felől a +36 56 516 323 telefonszámon tájákozódhatnak.

A vízminőség-biztosítás és ellenőrzés jogi szabályozásai

A vízminőség-biztosítás és ellenőrzés a VCSM ZRt. Szolnok működési területén az alábbi rendeletek, határozatok és dokumentumok figyelembevételével valósul meg:

  • A többszörösen módosított az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet
  • A 16/2016.(V.12.) BM rendelet a víziközművek üzemeltetéséről
  • Felszíni Vízmű Üzemeltetési Szabályzat
  • Laboratóriumi vízminőség-biztosítás, ellenőrzés
  • ÁNTSZ 665-2/2007. sz. átirata
  • Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság 2002. december 18-i körirata
  • Országos Tisztiorvosi Hivatal OTH-2964-7/2004. határozata
  • A Szolnoki Felszíni Vízmű – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály által jóváhagyott – Vízvizsgálati ütemterve

A 201/2001.(X.25.) számú kormányrendelet alapján a VCSM ZRt. Szolnok mint a vízellátó rendszer üzemeltetője, ivóvízbiztonsági tervet készített, melyben a vízbiztonság-irányítási rendszerét rögzíti. Az ivóvízbiztonsági tervet közegészségügyi szempontból az OTH határozatban jóváhagyta.

A Tisztelt Felhasználókat a napi aktuális mért értékek felől a +36 (56) 516-323 telefonszámon tájékozódhatnak.