Szennyvíz minőségi követelményeivel és vizsgálatával kapcsolatos szabványok

 

 

Szennyvíz minőségi követelményeivel és vizsgálatával kapcsolatos szabványok
(a talajvízfigyelőkutak is ebbe a csoportba tartoznak a víziközmű törvény szerint)
Rendelet azonosítója, kiadója: Rendelet címe:
127/1991. (X.09.) Korm. a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról
50/2001. (IV.03.) Korm. a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól
21/2002. (IV.25.) KöViM rendelet a víziközművek üzemeltetéséről feltételeiről
219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
28/2004. (XII.25.)KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet a használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésre vonatkozó részletes szabályairól
240/2000. (XII.23.)Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtő területek kijelöléséről
27/2006. (II.7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről
6/2009. (IV.14.) KvVM – EüM – FVM Rendelet a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezés mértékéről
10/2010. (VIII.18.) VM rendelet a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól
89/2011. (IX.29.) VM a vizek állapotának kémiai elemzésére és figyelemmel kísérésére vonatkozó műszaki előírásokról