Minőségirányítási rendszer

Minőség-, környezeti és információbiztonsági politika

A Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok felső vezetése elkötelezett a vevői igények teljes körű kielégítése iránt, valamint a társaság tevékenységére, termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó jogszabályi követelmények, szabványelőírások, hatósági kötelezettségek betartására, a környezetszennyezés megelőzésére, a folyamatos környezettudatos tevékenységek erősítésére, valamint tevékenysége során az információbiztonság iránt.

A minőség- és környezeti és információbiztonsági politika a vállalkozás egész területére érvényes. Irányvonalként szolgál a munkatársak és alvállalkozóink számára.

Célunk olyan szolgáltatási tevékenység folytatása melynek során kiemelt figyelmet fordítunk:
– az érdekelt felek igényeinek megismerésére és folyamatos figyelemmel kísérésére,
– vevői elégedettség növelésére,
– folyamatok elemzésére és folyamatos fejlesztésére,
– jogi és hatósági követelmények betartására,
– tevékenységünkhöz kapcsolódó környezeti hatások rendszeres vizsgálatára, és ezek kockázatának csökkentésére,
– dolgozóink tudatosságának növelésére,
– a keletkező veszélyes hulladékok mennyiségének mérséklésére,
– szelektív hulladékgyűjtés továbbfejlesztésére,
– az érvényes információbiztonsággal kapcsolatos jogszabályok, különös tekintettel a 41/2015. (VII. 15.) BM rendeletben foglaltak betartására.

Szolgáltatásaink minőségi és környezeti paramétereinek állandó fejlesztése, munkatársainktól és alvállalkozóinktól elvárt környezettudatos munkavégzés jelent megbízható alapot a vevői igények és elvárások maradéktalan teljesítéséhez.

A Társaságunk vezetése évente minőség- és környezeti- és információbiztonsági célokat határoz meg és tesz közzé, melyeknek elérésére törekszik.
Kiemelt vezetői feladatnak tekinti a minőség- és környezet-orientált gondolkodásmód és munkavégzés erősítését, ellenőrzését és a rendszeres minőségügyi-, környezetvédelmi- és információbiztonsági képzést.

A fenti célok megvalósításának elősegítésére a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok az MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ EN ISO 14001:2015 szabványoknak megfelelő Integrált Irányítási Rendszert vezetett be és alkalmaz, melyet a Szabványok követelményeinek megfelelően alakít, illetve folyamatosan továbbfejleszt.

A mai naptól a rendszer előírásainak alkalmazását kötelezővé teszem, a jobbító szándékú együttműködést valamennyi munkatársamtól elvárom.

Szolnok, 2017. szeptember 1.
Kaposvári Kázmér
vezérigazgató

Tanúsítványok:

DNV GL HUN ISO 14001-2015

DNV GL HUN ISO 9001-2015

DNV GL ENG ISO 14001-2015

DNV GL ENG ISO 9001-2015