Tájékoztatás – Nem lakossági felhasználók díjváltozás

Tisztelt Felhasználónk!

 

Tájékoztatjuk, hogy a „nem lakossági” Felhasználók víziközmű-szolgáltatási díja az energiaügyi miniszter 25/2023. (XII.13.) EM rendelet 1. számú mellékletében foglaltak alapján 2024. január 1-től az alábbiak szerint módosulnak:

 

A nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatásért fizetendő díjai:

 

1. Közműves ivóvízellátás

 

A

B

C

1

Átfolyási átmérő
[mm]

Alapdíj
[Ft/bekötés/hó]

Fogyasztással arányos díj
[Ft/m3]

2

13

841

576

3

20

1 991

4

25

3 110

5

30

4 479

6

40

7 963

7

50

12 442

8

65

21 027

9

80

31 851

10

100

49 768

11

125

77 762

12

150

111 977

13

200

199 071

14

250

311 048

15

300

447 909

16

300 <

609 654

 

 

 

 

2. Közműves  szennyvízelvezetés és -tisztítás

 

A

B

C

1

Átfolyási átmérő
 [mm]

Alapdíj
[Ft/bekötés/hó]

Fogyasztással arányos díj
[Ft/m3]

2

13

1 661

881

3

20

3 932

4

25

6 144

5

30

8 848

6

40

15 729

7

50

24 576

8

65

41 534

9

80

62 916

10

100

98 306

11

125

153 603

12

150

221 188

13

200

393 224

14

250

614 412

15

300

884 753

16

300 <

1 204 247

 

A táblázat szerinti díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

 

A pontos elszámolás érdekében Társaságunk lehetőséget biztosít arra, hogy 2023. december 31. napjával bezárólag beküldje a vízmérője állását. Ehhez mérőjét szíveskedjen leolvasni és időbélyegzővel fényképfelvételt készíteni, melyen a mérőállás jól leolvasható és a gyári szám vagy a leszerelést megakadályozó plomba számának alapján a mérőeszköz beazonosítható. Az elkészített fényképeket az ugyfelszolgalat@vcsm.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni a Felhasználó nevével, a felhasználási hely címével és a Felhasználó azonosító megadásával. Társaságunk az így megadott mérőállásokat 2024. január 5. napjáig tudja fogadni, majd a fogyasztásról időközi számlát készítünk a megadott határnapig.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a mérőállásokat csak jó minőségű fényképfelvétel alapján tudjuk elfogadni!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtására kiadott 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 65. §. (9) bekezdése alapján 

„Ha az árváltozás, a víziközmű-szolgáltató személyében bekövetkező változás, a közérdekű üzemeltető kijelölése, illetve az ideiglenes szolgáltatás kezdő időpontjában a fogyasztásmérő leolvasására nem kerül sor, a szolgáltatásért fizetendő díjat a víziközmű-szolgáltató kezdeményezésére történt felhasználói adatközlés, ennek hiányában a felhasználás időarányos megosztásával kell megállapítani és számlázni.”

Amennyiben nem adja meg a mérőállását a fogyasztás arányosításával kapcsolatban reklamációt nem tudunk elfogadni.

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

                                                           VCSM ZRt. Szolnok