Ügyfélszolgálati változások

Tájékoztatjuk Felhasználóinkat 2020. március 12. nappal a Központi Ügyfélszolgálatunkon az Ügyfélszolgálati Irodát a veszélyhelyzet visszavonásáig bezártuk és ideiglenesen az utcafrontra nyitottuk meg ügyfélkapcsolati ablakunkat.
A döntés célja, hogy megóvjuk és védjük munkatársainkat a járvány kockázataitól és a veszélyhelyzet alatt biztosítani tudjuk a víziközmű szolgáltatás folyamatos ellátását. Közegészségügyi szempontból a szolgáltatás biztosítása és fenntartása kiemelt jelentőségű, valamint a járvány megfékezése érdekében kulcsfontosságú az elrendelt intézkedések betartása.

Újabb intézkedések bevezetéséig egyes ügyekben az alábbiak szerint változik eljárási rendünk:

– általános tájékoztatás:
Általános tájékoztatást kérhet 06-56/516-315 telefonszámon vagy levélformájában az 5000. Szolnok Vízmű út 1. szám alá címezve vagy e-mailen az ugyfelszolgalat@vcsm.hu címre küldött megkereséssel.

– vízbekötés és csatornabekötés megrendelés felvétele:
Az igénybejelentést a megfelelő formanyomtatványon kell benyújtani, mely letölthető honlapunkról (www.vcsm.hu) vagy kérhető az ügyintézőtől, melyet kitöltve megküldhet e-mailen az ugyfelszolgalat@vcsm.hu címre.

– bélyegzéssel és zárral való ellátás megrendelése:
A Felhasználónak vagy meghatalmazottjának Ügyfélszolgálatunkon van lehetősége a leszerelt vízmérő bemutatásával az ügyintézésre. A csere bejelentése kapcsán a Felhasználó megrendeli és befizeti a plombálás díját. Befizetés igazolásával egyidejűleg a plombálás időpontja egyeztetésre kerül.
Társaságunknál is van lehetősége megvásárolni az új mellékvízmérőjét.

– vízmérőállás bejelentés:
Honlapunkon található Mérőállás gyorsrögzítőn bejelentheti illetve a személyesen bejelentett mérőállást átvesszük és rendszerünkben rögzítjük.

– Felhasználó személyében bekövetkező változás ügyintézése:
A Felhasználó változás bejelentéshez szükséges formanyomtatvány honlapunkról letölthető vagy Ügyfélszolgálatunkon kérhető. A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok listájáról az Üzletszabályzatunk III.1.2.2. pontjában tájékozódhat.
A Felhasználó változáshoz szükséges dokumentumok hiánytalan benyújtását követően a régi Felhasználónak végszámlát állítunk ki, melyet az esetlegesen fennálló hátralékkal együtt rendeznie kell. A régi Felhasználó szerződés megszűnéséről kiállított dokumentum postai úton kerül megküldésre. Az új Felhasználóval pedig az ellenőrzés időpontja kerül egyeztetésre. A Közszolgáltatási Szerződés aláírására és a Felhasználó példányának átadására az ellenőrzés időpontjában kerül sor.

– Felhasználói adatváltozás ügyintézése:
Az adatváltozás tényét igazoló dokumentum benyújtását (személyes vagy levél formájában) követően postai úton küldjük meg a helyes adatokat tartalmazó Közszolgáltatási Szerződést.

– előzetes személyes ügyintézésre időpont egyeztetés:
Veszélyhelyzet ideje alatt személyes ügyintézésre időpontegyeztetés nem lehetséges.

– igazolások, nyilatkozatok kiadása:
Felhasználó fizetői egyenlege felülvizsgálatra kerül, majd az igazolását vagy nyilatkozatát kiadjuk.

– használatba vételi engedélyhez igazolás kiadása:
Postai úton vagy e-mailen keresztül kell megkérni a műszaki csoporttól és postai úton vagy e-mailen keresztül kerül megküldésre az igazolás.

– szolgáltatás ideiglenes szüneteltetés/visszaállítás megrendelése:
A Felhasználó igénybejelentését követően a Szolgáltató vizsgálja a szüneteltetés/helyreállítás műszaki feltételeit, a fizetési kötelezettség fennállását, valamint helyreállítás esetében egyeztetésre kerülnek a szerződéskötéshez szükséges adatok. A hiánytalan igénybejelentés alapján kerül sor a helyreállítás időpontjának egyezetetésre.

– folyószámla egyeztetés:
Ügyintézése csak írásos kérelem útján vagy telefonon keresztül lehetséges.

– számlareklamáció ügyintézése:
A reklamációt az erre rendszeresített formanyomtatványon vagy levél útján kell benyújtania a Felhasználónak, majd kivizsgálását követően 15 napon belül kerül megválaszolásra.

– bekötési- és mellékmérő fogyasztásának egyeztetése:
Ügyintézése csak írásos kérelem vagy telefonon keresztül lehetséges.

– részletfizetés, fizetési haladék ügyintézése:
A benyújtott részletfizetési kérelem vagy fizetési haladék, benyújtott írásos kérelem alapján kerül elbírálásra és 15 napon belül írásban megválaszolásra.

– vízmérő üzemi próbamérésének megrendelése:
A rendszeresített formanyomtatványon kell a Felhasználónak a megrendelését benyújtani, majd az Üzletszabályzat VII.1.2 pontjában leírtak szerint eljárni.

– közműfejlesztési-megállapodások megkötése:
Az erre rendszeresített formanyomtatványon kell az igénybejelentést benyújtani, majd a közműfejlesztésről készült számla és a szerződés postai úton kerül megküldésre.

– műszaki ügyintézés, tervegyeztetés:
Ügyintézése csak írásban vagy telefonon keresztül lehetséges.

– panasz ügyintézés
A panaszt az erre rendszeresített formanyomtatványon vagy levél útján kell benyújtania a Felhasználónak, majd kivizsgálását követően 15 napon belül kerül megválaszolásra.

Megértésüket, türelmüket és közreműködésüket köszönjük!

Szolnok, 2020. március 12.

VCSM ZRt. Szolnok Ügyfélszolgálati Osztály