Tájékoztató

Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy 2020. június 18. napjával elindítottuk a személyes ügyintézést a Központi Ügyfélszolgálatunkon és a Műszaki csoportnál.

A megrendelt vízbekötés és csatornabekötés műszaki kivitelezését megkezdjük, az alábbiak figyelembevételével:

  • tárgyi munka ellenértékének megfizetése
  • amennyiben a megrendelő vállalt előkészítő részfeladatot, úgy annak szakszerű elvégzése
  • nem lakossági Felhasználó esetében a vízi-közműfejlesztési hozzájárulás megfizetése

Kivitelezés sorrendiségét a befizetés dátuma, a megrendelő által megépített szabályos vízmérő akna/szennyvíz tisztító akna megléte és a VCSM ZRt. Szolnokkal egyeztetett, a tervben jóváhagyott módon, a megrendelő által kivitelezett munkaárok rendelkezésre állása befolyásolja.

Kérjük a kivitelezések során közreműködésüket!

Szolnok, 2020. június 19.

                                                                      VCSM ZRt. Szolnok