Víz- és Csatornaművek
Koncessziós ZRt.
Szolnok


5000 Szolnok, Vízmű u. 1., +36 (56) 516 316, +36 (56) 429 766, uh.mscv@konlozstrzmscvIVÓVÍZ-SZOLGÁLTATÁSA vízbázis kiválasztása


A tervező mérnökök számítása szerint a város lakosságának növekedési üteme és a vízellátásba később bevonandó területek figyelembevételével a szolnoki vízművet olyan vízbázisra kellett felépíteni, amely képes 24 óra alatt legalább 3700 m3 nyers vizet biztosítani. A mélyfúrású artézi kutak mennyiségi és minőségi szempontból sem minősültek megfelelőnek, így fő nyersvíz bázisnak – a földrajzi adottságokat kihasználva - a Tisza folyót választották. A Tisza Magyarország második leghosszabb folyója, 997 km hosszúságából a magyarországi szakasza 579 km. Vízgyűjtő területe 157.186 km2. Átlagos vízhozama Szegednél 820 m3/s, ami bőven megfelel a támasztott követelményeknek. Ezek alapján egyértelmű volt, hogy az 50.000 m3/nap alapteljesítményű Felszíni Vízmű, a Zagyva torkolata felett a Tisza jobb partjának 336 + 630 fkm szelvényében épült meg.
A 2000 februárjában bekövetkezett cianid szennyezés után, megépítésre és üzembe helyezésre került az Alcsi-szigeti polgári védelmi célú tartalék ivóvíz bázis is. Ennek üzemelésére akkor kerül sor, ha bármi okból a folyóból történő vízkivétel károsítaná a vízkezelő műtárgyakat, ill. a nagytisztító képességű technológia nem tudná az emberi fogyasztásra alkalmas ivóvíz minőséget biztosítani. A víztisztítással kapcsolatos technológiai leírásról részletesen a Felszíni Vízmű pontban olvashat.


A szolgáltatott ivóvíz minősége

Az előállított és szolgáltatott ivóvíz minősítését és az ehhez szükséges vizsgálatokat Társaságunk végzi, illetve végezteti az ivóvíz minőségi követelményeiről és ellenőrzés rendjéről szóló [többszörösen módosított] 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet előírásai szerint. A vízkezelési technológia fázisvizeinek minőségét, valamint az előállított tisztított ivóvíz minőségét a Felszíni Vízmű üzemi laboratóriuma folyamatosan ellenőrzi és elvégzi az üzemirányításhoz szükséges vizsgálatokat. A szolgáltatott ivóvíz minősítő vizsgálatát a TECHNO-VÍZ Kft. akkreditált laboratóriuma végzi a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Kistérségi Intézete által jóváhagyott éves vízvizsgálati ütemterv alapján. Az üzemeltetési szabályzat, a vízbiztonsági terv és az Integrált Irányítási Rendszer alkalmazásával a Felszíni Vízmű által előállított ivóvíz minősége kielégíti a vonatkozó rendeleti követelményeket amelyről bővebben az Ivóvíz minőségi követelményeivel és vizsgálatával kapcsolatos szabványok pont alatt olvashat.

Az ivóvíz minőségével kapcsolatban további adatokat, információkat a Ivóvíz menüpont, vízvizsgálati eredmények almenüpontja alatt talál.

Az ivóvíz szolgáltatási tevékenységét a VCSM ZRt. Szolnok szerződés alapján látja el, amely tartalmazza mindkét fél jogait és kötelezettségeit.


Felszíni Vízmű

A Szolnoki Felszíni Vízmű üzemeltetésével a társaság célja a Felhasználók vízigényének kifogástalan minőségi és mennyiségi kielégítése hosszú távon, a megfizethető szolgáltatási díjak és a költségmegtérülés elvének érvényre juttatása mellett.
A Vízmű Szolnok várost és további 7 települést lát el ivóvízzel, kapacitása 2500 m3/óra, illetve névleges kapacitása 50.000 m3/nap (óracsúccsal számolva). A vízhálózat hossza több mit 650 km. Üzemeltetését Szajol és Tószeg kivételével a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok végzi. Bővebben a Működési terület menüpont alatt olvashat..
A Vízmű a Zagyva folyó torkolata felett a Tisza jobb-partjára települt, meglehetősen behatárolt területen. A légi felvételen jól látható a mű és műtárgyainak elhelyezkedése, valamint a Tisza és a Zagyva folyó (I. kép). Az előtérben a folyami mederpilléres vízkivételi mű, a vízmű területén belül a kazánház, mellette a vegyszerelőkészítő épület látszik. Ez utóbbihoz csatlakozik a vegyszerbekeverő épület (III. kép), és három derítő medence. A folyótól távolabbi derítő mellé települt a fázisközi ózonozó műtárgy. Ezt követi a homokszűrőt illetve a Tisza felőli oldalán az aktívszén adszorbereket is magába foglaló épület. Az új hálózati szivattyúgépház és az 5000 m3-es tisztavíz-medence, a szűrőház, és a régi gépház épülete között helyezkedik el.
A Vízmű a Tisza folyóból kiemelt nyers vizet tisztítja ivóvíz minőségűvé, „nagy tisztítóképességű” vízkezelési technológiája mind a hazai, mind az európai magas színvonalú technológiákkal szemben támasztott követelményeknek megfelel. A vízkezelési technológia két részre osztható: a mechanikai és a kémiai tisztítás műveleti egységeire (a működési vázlatot az II. számú ábra mutatja). A főbb vízkezelési műtárgyak és berendezések az I-es számú technológiai útvonalon:

Fő vízbázis:
 • Mederpilléres fő vízkivételi mű - ahol a két darab független szívókamrához, 2x3 db ~800 m3/h és 2x1 db 360 m3/h vízszállítású és 35 m emelőmagasságú, szárazaknás kivitelű FLYGT szivattyúk kapcsolódnak. A szivattyúk szívó- és nyomóoldalon szakaszoló zárakkal és visszacsapó szeleppel vannak felszerelve. Valamennyi szivattyú működését védelmi rendszer felügyeli.
 • Szívócsöves tartalék vízkivételi mű - a Tiszai vízbeszerzés tartalék egysége. A szivattyúk a sodorvonalban elhelyezett szívóvezetékeken keresztül emelik fel a vizet a technológia első egységébe. Beépített BKF 350/350 Ganz típusú szivattyúk 2x1 db ~1080 m3/h vízszállítású, 35 m emelőmagasságú névleges teljesítménnyel üzemelnek.

Alcsi-Holt-Tisza havária célú tartalék vízkivétel:
 • Alcsi-Holt-Tisza havária célú vízkivételi mű bekapcsolására a Tiszán levonuló havária vízszennyezés bekövetkezése esetén kerülhet sor. A szivattyúaknába a víz egy zsilipen keresztül jut majd 2 db 600 m3/h vízszállítású, 49 m emelőmagasságú névleges teljesítményű FLYGT típusú szivattyúk juttatják a vizet a vízkezelő műbe.

A Felszíni vízmű technológiai elemei:
 • Nyersvíz nyomóvezetékek – A vízkivételi műveket a vízmű területén 2 db föld alatt vezetett DN 800-as acélcső köti össze a kezelő műtárgyakkal.
 • Mikroszűrő - 1 db folyamatos működésű DENVER gyártmányú 23 mikrométeres szitaszövetű 3 méter átmérőjű henger, amely üzemére a havária célú tartalék vízkivétel üzemeltetése esetén kerül sor, illetve ha a Tisza folyón havaria jellegű mikrobiológiai szennyeződés fordul elő.
 • Mikroszűrtvíz tároló - 150 m3 névleges térfogatú vasbeton medence.
 • Mikroszűrtvíz átemelés (1. sz. átemelő egység) - 2 db BKM 300/300 típusú, 1000 m3/h vízszállítású, 19 méteres emelőmagasságú szivattyúk juttatják a vizet a levegőztető és homokfogó egységekbe.
 • Levegőztető - a vegyszerelőkészítő épület legfelső szintjén kiépített 3 párhuzamos üzemű egységgel, légtechnikai gépházzal, permeteztető térrel és gyűjtő medencékkel. (Innen a tisztító mű a homokszűrt-víz medencéig gravitációs rendszerű.) Felületi terhelés vízre: 18 m/h, levegő-víz arány 8:1 (az adatok a továbbiakban is 2500 m3/h teljesítményre vonatkoztatva).
 • Homokfogó medence - 3 db párhuzamos kialakítású egység, egyenként 3 rekeszes hosszanti átfolyású, alegységenként 3 homokgyűjtő térrel 0,1 mm feletti homok visszatartására alkalmas. Felületi terhelés 11 m/h, tartózkodási idő 12 perc.
 • MÉLYÉPTERV derítő reaktor – A 3 db műtárgy egyenként 27 m átmérőjű amelyhez 540 m2hasznos felület tartozik. Az intenzifikált medencében TETRAFLOCK típusú ülepítő elemek vannak elhelyezve. A derítők felületi terhelése 2,3 – 3,7 m/h (0,6 - 1 mm/sec). A névleges tartózkodási idők: 1,4 - 2,5 óra.
 • Fázisközi ózonozó (IV. kép) - 2 db egyenként 3 gyűrűs térrel rendelkező ózonbekeverő és elnyelető vasbeton medencét tartalmaz. A medencék terhelhetősége 500-1250 m3/db. Az ózon bekeverése két lépcsőben a vízzel ellenáramban történik, mintegy 8 méter vízoszlop ellennyomás mellett. A névleges tartózkodási idő az első bekeverési lépcsőnél 7 perc, a másodiknál 8 perc, míg a kontakt részben 9 perc. A két-két belső gyűrűben lefelé, a külső kontakt térben felfelé áramlik a víz. A tervezett fajlagos adagolás max. 2,5 g/m3. Az elnyeletőből kilépő ózon tartalmú levegő termikus úton megsemmisítésre kerül. Az ózonnak a mikroszennyezők, szerves nagymolekulájú anyagok átalakításában, az algamentesítésben van jelentős szerepe és érezhetően jó hatása (V. kép).
 • Homokszűrők (VIII. kép) - 9 db egység, 54 m2/egység felületű kvarchomok töltetű, állandó vízszintszabályozású, víz levegő öblítésű gyorsszűrők. A vasbeton szűrőfenékben MÉLYÉPTERV-PEMŰ típusú szűrőfejek vannak elhelyezve. Felületi terhelés 4,1 m/h. Szűrőanyag 0,8-1,2 mm-es szemcseméretű, osztályozott kvarchomok 1100 mm rétegmagasságban. Az alatta levő támréteg 3-5 mm-es kvarckavics 300 mm rétegvastagságban.
 • Homokszűrt víz tároló - a medence a szűrők alatt, labirint rendszerű, névleges térfogata 4000 m3. A szűrt víz és az öblítő vizek tárolására szolgál.
 • Homokszűrt vízátemelő (2. sz. köztes átemelő egység) - 2 db DANFOSS típusú frekvenciaváltóval meghajtott Ingersoll-Dresser-Pump gyártmányú átemelő szivattyú. A szivattyú teljesítménye 1250 m3/h vízszállítás, 12 m emelő magasság mellett, a szűrt vizet az aktívszén adszorberekre emeli. 1 db beépített azonos teljesítményű gép tartalékként szolgál.
 • Granulált aktívszénszűrő, aktívszén adszorberágyak (IX. kép) - 9 db 54 m2/egység felületű granulált aktívszén töltetű víz-levegő öblítésű gyorsszűrő. Vasbeton szűrőfenekében MÉLYÉPTERV-PEMŰ típusú szűrőfejek helyezkednek el. Tartózkodási idő: 16-30 perc. Szűrőanyag: 1,2 mm-es mértékadó szemcseméretű aktívszén, 1400 mm rétegvastagságban, támréteg nélkül. Az aktívszén ágy jelentős adszorpciós felülete révén az oldott, az ózon által megfelelően roncsolt molekula töredéket, klórozási melléktermékeket, és természetesen a maradék lebegő anyagot is hatékonyan távolítja el.
 • Tisztavíz medencék – aktívszén adszorberek alatt 4000 m3, az udvartéren a hálózati szivattyúgépház mellett egy 5000 m3-es medence (VII. kép).
 • Hálózati szivattyúk - az új gépházban 4 db GANZ-MÁVAG típusú vízszintes tengelyű centrifugál szivattyú működik EVIG motorokkal. A 3 db gép névleges teljesítménye 930 m3/h vízszállítás, 66 méter vízoszlop névleges emelőmagasságnál. A gépek teljesítménye frekvenciaváltóval szabályozható.
  A szűrőgépházak központi terében tartalékként 2 db 930 m3/h vízszállítású, 66 méter vízoszlop emelőmagasságú kézi indítású gép van elhelyezve(VI. kép).
 • A tisztító mű és az elosztó csőhálózat - A Szolnoki Felszíni Vízmű DN 400, DN 500 és DN 600 főnyomó vezetékekkel kapcsolódik az alapnyomású vízelosztó hálózathoz, és az ellennyomó rendszerű 2.000 m3-es víztoronyhoz. Az emelt nyomású övezetet ellátó 3.000 m3-es víztorony és nyomásfokozó állomás egy DN 600-as „Express” (közvetlen) vezetékkel kapcsolódik a vízműhöz.
  A II-es számú tartalék technológiai út kiépítésével lehetőség nyílt, az I. technológiai fővonalon fellépő hiba esetén bármely műtárgy vagy műveleti egység megkerülésére, biztosítva ezzel az üzemelés és a vízszolgáltatás zavartalan, folyamatos voltát. A vízmű teljesítményének szabályozása a nyersvíz vezetékben lévő távműködtetett csapózár állításával, illetve a különböző teljesítménnyel rendelkező vízkivételi gépek számának változtatásával történik, amelyhez automatikusan igazodnak a homokszűrt vizet átemelő gépek. A hálózati oldalon a hálózati nyomástartás és a víztornyok feltöltési szintjei adják a vezérlő/szabályzó jelet.
a lap tretejére

SZENNYVÍZ-SZOLGÁLTATÁS


A VCSM ZRt. Szolnok szolgáltatási területén a lakossági és ipari fogyasztók által kibocsátott közcsatornába engedett szennyvizek a Szolnok Városi Szennyvíztisztító Műbe kerülnek, ahol a tisztítási technológián áthaladva valósul meg ártalmatlanításuk.
A tisztított szennyvíz minősége kielégíti a vonatkozó rendeleti követelményeket (Szennyvíz minőségi követelményeivel és vizsgálatával kapcsolatos szabványok).
A szennyvíz minőségével kapcsolatban további adatokat, információkat Szennyvíz menüpont, szennyvízvizsgálati eredmények almenüpontja alatt talál.
A szennyvízhálózat üzemeltetése során biztosítani kell a szennyvíz mielőbbi biztonságos eljutását a szennyvízátemelőkön keresztül a tisztító telepre. Az üzemeltetett szennyvízhálózathoz átemelő-, tisztító- és fordító aknák tartoznak.
A szennyvíz szolgáltatási tevékenységét a VCSM ZRt. Szolnok szerződés alapján látja el, amely tartalmazza a felek jogait és kötelezettségeit.

A szennyvíz-törzshálózat használatával kapcsolatos elvárások
A csatornahálózat állapota és a tisztítótelep működése erősen függ a csatornába engedett szennyvíz tartalmától. Vannak szennyezőanyagok, amelyekkel a szennyvízkezelési technológia nehezen tud megbirkózni. Néhány ember felelőtlen magatartása miatt az egész szolgáltatás ellehetetlenülhet, károsítva ezzel a többi Felhasználót, és végeredményben a természetet is.
A zsírok és olajok a csatornában kihűlnek, reakcióba lépnek a szennyvíz más összetevőivel, és kemény, szappanszerű lerakódást okoznak. A csatorna emiatt előbb leszűkül, majd eldugul. Emellett egy biológiai folyamat következtében kénessav keletkezik, amely megtámadja és tönkreteszi a házi és a közcsatorna vezetékeit egyaránt.
A csatorna csak akkor tudja a szennyvizet továbbítani, ha a szennyezőanyagok a vízben feloldódnak, vagy legalábbis elkeverednek. A csatornahálózat semmiképpen sem alkalmas szilárd hulladékok „eltüntetésére”. Ezek elzárják a víz útját és tönkreteszik a szennyvízátemelőkben a szivattyúkat. A víztakarékos eszközök használata mellett előfordulhat, hogy a szennyvíz – főleg családi házas utcákban, ahol kevés a Felhasználó – túl sűrű lesz, így a kis lejtésű (2 ezrelékes) csatornákon nem folyik el a szennyvíz, ami dugulást és kellemetlen szaghatást eredményezhet.
Amennyiben a Vhr. 85.§ (2) bekezdésének figyelembevételével egy épület csatornára rákötött helyiségének a padlóvonala a szolgáltatási pontnál lévő terepszint alatt helyezkedik el, és nagy esőzésekkor vagy duguláskor a csatorna megtelik, a szennyvíz kiönthet. Kerülni kell tehát az ilyen helyiségek csatornára kötését, vagy ha ez nem lehetséges, a Szolgáltató hozzájárulásával szennyvíz visszacsapó szelepet kell beépíteni, vagy legbiztonságosabb megoldásként házi szennyvízátemelőket kell létesíteni. Ennek hiányában a károkért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.
A szennyvízcsatorna hálózat általában csak a szennyvizet képes elvezetni. Még akkor sem szabad más eredetű vizet belejuttatni ha úgy tűnik, hogy ez a víz simán elfolyik. A szabálytalan esővíz- és talajvíz-bebocsátások miatt túlterheljük a szennyvíztisztító-telepeket, és gyakran a csatornahálózaton kiöntések, továbbá a mélyebben fekvő lakóingatlanok elöntését okozhatják. A többletvíz elvezetése ezen kívül jelentős többletköltséggel jár.
A házi szennyvízhálózat és az épületek belső szennyvízgyűjtő vezetékeinek működéséről és fenntartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának kell gondoskodnia.

SZIGORÚAN TILOS a csatornába juttatni az alábbi anyagokat:
 • mérgek,
 • gyógyszerek és növényvédő szerek,
 • nehézfém tartalmú folyadékok,
 • tűzveszélyes anyagok, benzin, hígító, festék stb.,
 • lebomlásuk során mérgekké, vagy tűzveszélyessé váló anyagok,
 • állattartásból származó hígtrágya,
 • háztartási ételmaradék, még akkor is, ha aprított (konyhamalac),zsírok, olajok,
 • háztartási állatfeldolgozásból származó hulladék, pl: halfaj, emlősök belsősége stb.
 • elpusztult kisállatok tetemei,
 • emésztőkből szippantott nagy agresszivitású szennyvíz a Szolgáltató engedélye nélkül
 • bármilyen eredetű fa, kő, csont, műanyag háztartási eszköz, fémkupak, műanyag és üvegpalack stb.
 • macskaalom (még ha természetbarát megjelölést is élvez), építési törmelék, homok, kavics,
 • vízben nem oldható, egészségügyi anyagok (vatta, tampon stb.),
 • egyéb háztartási hulladékok (textil, növény, gyümölcsmag, szárnyasok tollazata, szőr, stb.)
   Szennyvíztisztító Mű

A városi szennyvíztisztító mű kiviteli terveit az üzemeltető Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok megbízásából a NAIRAM Szennyvíztechnológiai Kft. készítette el. Három évtizednyi előkészület és többszöri meghiúsulás után végül (1999-ben) megszületett a városi teljes tápanyag-eltávolításra képes szennyvíztisztító mű, amely hosszú távon képes kielégíteni a környezetvédelmi követelményeket.
A tisztító kapacitásának tervezésekor figyelembevételre került a várossal ivóvíz szolgáltatási kapcsolatban álló települések várható szennyvize, valamint a városi hálózat távlati bővítésével jelentkező szennyvíztöbblet is (Működési terület).
A tisztítómű szárazidei kapacitása 32.000 m3/nap. Az összegyűjtött szennyviz az új 220 cm-es főgyűjtőn kerül levezetésre a tisztító telep felé. A tisztító mű előtt végátemelő épület található, ahol kőfogó valamint 10 mm-es pálcaközű gépi tisztítású síkrácsok kerültek elhelyezésre. Innen a szennyvíztisztító telepre 2 db 800 mm átmérőjű ÜPE nyomóvezetéken érkezik a szennyvíz. A 4 db HIDROSTAL típusú átemelőszivattyú szállítási teljesítménye frekvenciaváltóval szabályozható. A beépített szivattyúk közül egy ún. záporszivattyúként üzemelhet, ami - a vízjogi engedélyeknek megfelelően - lehetőséget biztosít a háromszoros hígítás feletti szenyvízmennyiség elvezetésére. A telepre érkező nyers szennyvízmennyiséget indukciós mennyiségmérő méri, a mechanikai tisztítást 4 db 1,5 mm átmérőjű lyukperforált ROT-SIEVE szűrőhengereken történik. A kifogott rácsszemetet a központi gyűjtőcsiga rácsszemét-présre vízteleníti a gyűjtőkonténerbe való jutás előtt.
A biológiai tisztítás 4 db egyenként Qd=8000 m3/nap szárazidei szennyvíz-kapacitású párhuzamos soron történik, amelyek biztosítják:
 • a szennyvízmennyiség felfutásához igazodó optimális üzemvitelt (üzemeltetési költség, tisztítási hatásfok, terhelés)
 • a meghibásodás, javítás, karbantartás esetén is a telepre érkező szennyvíz biológiai tisztítását.

Azért, hogy ezek a sorok egyforma hatásfokkal működjenek, a recirkulációs iszap a szűrőhengerek alatt kialakított aknába kerül visszavezetésre, ahol azt a mechanikailag tisztított nyers szennyvízzel búvárkeverő homogenizálja.
A tisztított szennyvíz befogadója a Tisza folyó, amely a vonatkozó rendelet szerint V. vízminőség védelmi kategóriába tartozik. A tisztítási paraméterek várható szigorodása miatt a technológiát eleve a teljes tápanyag eltávolításra (pl. biológiai foszfor, nitrogén) tervezték meg eleve.


Nyers szennyvízTisztított szennyvíz
Qd = 32000 m3/nap-
Qncs = 2500 m3/nap-
KOI = 356 g/m3KOI < 50 g/m3
BOI5 = 212 g/m3BOI5 < 20 g/m3
NH4-N = 28 g/m3NH4 < 2 g/m3
ÖP = 8 g/m3ÖP < 1,8 g/m3


Ennek megfelelően soronként anaerob-anoxikus-oxikus terek készültek, amelyekhez páronként közös, ún. utódenitrifikációs teret és utóülepítőt iktattak be. Az anaerob terek – a foszfor, az anoxikus terek – a nitrogén, az oxikus terek – a szerves anyag és nitrogén (ammónium) szennyezők biológiai eltávolítását szolgálják.
E térből FLYGT típusú frekvenciaváltóval szabályozott propellerszivattyúkkal soronként vezetik vissza a belső recirkulációt.
A biológiai tisztítósorok kialakítása építési megfontolások miatt tömbösített monolit vasbeton szerkezetű műtárgyban történt páronkénti összekötéssel. Az előtét terek keverése FLYGT típusú búvárkeverőkkel, az aerob terek levegőztetése FLYGT SANITAIRE 9''-os gumi membrános levegőztető elemekkel történik.
A levegőbevitel soronként mért oldott oxigén szintről frekvenciaváltós fúvóval történik. Az eleveniszapos sorokat két darab 38,5 m-es átmérőjű DORR típusú utóülepítő követi, ahol a rendszerben kialakult igen jó struktúrájú biológiai iszap és a tisztított víz fáziselválasztása megtörténik.
Az utóülepítőkről elfolyó biológiai tisztított szennyvíz kevert terű fertőtlenítő műtárgyban - hatósági előírás esetén, klórgázzal fertőtleníthető - vagy a műtárgyat megkerülve a nyomóaknába vezethető. A 1200 mm átmérőjű beton csővezeték árvíz esetén is biztosítja a tiszai sodorvonali bevezetést.
Az utóülepítőkben összegyűlő biológiailag aktív iszap az ún. iszaphomogenizálóba kerül. Ezt a monolit vasbeton szerkezetű műtárgyat úgy tervezték, hogy biztosítva legyen az iszapok elkeveredése, a gyorsan ülepíthető homok, mechanikai szennyeződések leválasztását és az iszap elősűrítését is.
A műtárgy kúposan kialakított aljából az ásványi anyagokban dúsult, elősűrített fölös iszap, míg a középső részéből a magasabb szerves anyag hányadú biológiailag aktív recirkulációs iszap vezethető el. A fölös és a recirkulációs iszapot a műtárgy mellett épített aknában elhelyezett szivattyúk távolítják el. A recirkulációs iszap mennyiségét a terhelés arányában szabályozzák.
A rendszerben képződő földiszapot HUMBOLD iszapcentrifugán min. 20% szárazanyag tartalmúra víztelenítik, melynek végleges feldolgozására kamrás komposztáló készült. Aprított szalmaadalék bekeverést követően irányított aerob lebontással mezőgazdaságilag is értékes steril komposzt végtermék képződik.Műszaki adatok


a lap tretejére

FOGYASZTÁSMÉRŐK JAVÍTÁSA, HITELESÍTÉSE,
PONTOSSÁGI VIZSGÁLATA ÉS CSERÉJE


Fogyasztásmérő javítás, hitelesítés
A vízmérő javítás, hitelesítés feladata a lejárt hitelesítésű vagy elhasználódott vízmérők méréstechnikai tulajdonságainak helyreállítása, ezt követően Hatósággal való hitelesíttetése.
A Szolgáltató Vízmérő javító műhelyt és Hitelesítő laboratóriumot működtet, melyben a vízmérők hitelesítését az MKEH Területi Hatósága végzi. A Szolgáltató nem csak saját szolgáltatási területén lévő bekötési és törzshálózati hidegvízmérőit, hanem külső Megrendelők által beszállított mérőberendezéseket is javít és hitelesít. A javítás és hitelesítés díjait mindenkor érvényes Árjegyzékünk tartalmazza.
A mérőberendezések hitelesítésénél a következő jogszabályokat és előírásokat vesszük figyelembe:
 • a mérésügyről szóló 1991. évi XLV törvény, valamint
 • a végrehajtására kiadott 127/1991. (X.9.) Korm. rendelet, és
 • az ezt módosító 247/2012. (VII. 31.) Korm. rendelet, továbbá
 • az MKEH 1/2000. számú hitelesítési előírása.
Az elkülönített vízhasználó a saját tulajdonában lévő és az elkülönített vízhasználatra kötött Közüzemi Szolgáltatási Szerződés alapjául szolgáló mellékvízmérő hitelesítéséről, rendkívüli vizsgálatáról saját költségére köteles gondoskodni. Amennyiben ezzel a költségek megelőlegezése mellett a Szolgáltatót bízza meg, úgy a Szolgáltató a megbízás teljesítését nem tagadhatja meg, és a hitelesítés idejére köteles ingyenesen cserekészüléket biztosítani.

Fogyasztásmérő pontossági vizsgálat
A fogyasztásmérő pontossági vizsgálat célja annak elbírálása, hogy a használatában felfüggesztett hiteles vízmérő méréstechnikai tulajdonságai megfelelnek-e a vonatkozó hitelesítési előírásban megfogalmazott követelményeknek.
Az egyébként hiteles fogyasztásmérő pontossági ellenőrzését a Felhasználó, vagy a Szolgáltató írásban kezdeményezheti.
A Felhasználónak a pontossági vizsgálatot írásban kell megrendelni az Ügyfélszolgálati Irodában, ahol tájékoztatást kap vizsgálat várható költségeiről, a költségviselés szabályairól, és a vízmérő kiszerelés időpontjáról. A vizsgálat díjait Árjegyzékünk tartalmazza.
Amennyiben a Felhasználó nem a tulajdonos, abban az esetben a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata is szükséges.
A Felhasználó két vizsgálat közül választhat:
 • Szolgáltatói rendkívüli vizsgálat (MKEH nélküli vizsgálat);
 • MKEH rendkívüli hitelesítés.
A vizsgálat mindkét esetben hitelesítő laboratóriumban történik, a Felhasználó jelenlétében.
Felhasználó tulajdonában lévő fogyasztásmérő pontossági vizsgálatát a Szolgáltató tértivevényes értesítővel kezdeményezheti.
A Szolgáltató csak MKEH vizsgálatot kérhet.

Pontossági vizsgálat folyamata
 • az előre egyeztetett időpontban a vízmérőt a Szolgáltató szakemberei kiszerelik, zárható dobozba helyezik, melyet sorszámozott plombával lezárnak. A leszerelésről jegyzőkönyv és digitális fényképfelvétel készül, mely tartalmazza a leszerelt mérő állását és állapotát. A jegyzőkönyv egy példánya a Felhasználót illeti;
 • a Szolgáltató a Felhasználót előzetesen értesíti a vizsgálat időpontjáról;
 • Szolgáltatói rendkívüli vizsgálat megrendelése esetén a lezárt doboz csak és kizárólag a Szolgáltató és a Felhasználó együttes jelenlétében nyitható fel;
 • az MKEH rendkívüli hitelesítés megrendelése esetén a lezárt doboz a három fél együttes jelenlétében nyitható fel, ettől eltérő esetben a pontossági ellenőrzés végrehajtását az érintett Felhasználó és a Szolgáltató távolléte nem akadályozza;
 • a vizsgálat az MKEH előírásai alapján kerül végrehajtásra, melynek eredményéről mérési jegyzőkönyv készül és egy példánya a Felhasználónak átadásra kerül;
 • ha a Felhasználó vitatja a Szolgáltató pontossági vizsgálatának módszerét, és annak eredményét, kérheti a mérő más laboratóriumban az MKEH képviselőjének jelenlétében történő rendkívüli hitelesítését, és/vagy szerkezeti vizsgálatát, melyet az MKEH budapesti laboratóriumában végeznek.

Vizsgálat fizetési feltételei
 • amennyiben az ellenőrző vizsgálaton a fogyasztásmérő a hitelesítési előírásban megfogalmazott követelményeknek „megfelelő” minősítést kap, a mérőeszköz cseréjének és az ellenőrző vizsgálat elvégzésének költsége a vizsgálatot kezdeményezőt terheli. A reklamáció tárgyát képező meghatározott időszakra fogyasztott vízmennyiség víz- és csatornadíja a Felhasználót terheli;
 • amennyiben az ellenőrző vizsgálaton a fogyasztásmérő a hitelesítési előírásban megfogalmazott követelményeknek „nem megfelelő” minősítést kap, akkor a mérőeszköz cseréjének és az ellenőrző vizsgálat elvégzésének költsége, a felhasználói szerződésszegés esetét kivéve, a mérőeszköz tulajdonosát terheli. A reklamáció tárgyát képező meghatározott időszakra fogyasztott víz mennyiségét ebben az esetben, az Üzletszabályzatban szereplő „Hibás mérés elszámolása” szerinti szabályok alapján kell meghatározni.

Vízmérőcsere
A hitelesített fogyasztásmérő beépítéséről, cseréjéről, időszakos hitelesítéséről a mérőeszköz tulajdonosa a saját költségén köteles gondoskodni.

Bekötési és törzshálózati vízmérőcsere folyamata
A Szolgáltató a fogyasztásmérő cseréjét megelőzően legalább 15 nappal értesíti a Felhasználót a munkavégzés időpontjáról tértivevényes levélben vagy egyéb igazolható módon.
Az értesítésben a Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét az időpont-egyeztetés lehetőségére – azzal, hogy a cserére legalább munkanapon húsz óráig lehetőséget biztosít –, valamint a Szolgáltató időpont-egyeztetésre alkalmas elérhetőségére. A Felhasználó köteles a Szolgáltató által megküldött értesítésben megjelölt vagy a közös megegyezéssel kijelölt időpontban a felhasználási helyhez tartozó mérőhelyen a munkavégzést lehetővé tenni.
A vízmérő cseréjét és plombázást a Szolgáltató szakembere a Felhasználó vagy megbízottja, törzshálózati vízmérő esetében az Ellátásért Felelős vagy megbízottja jelenlétében végzi el, melyről digitális fényképfelvétel készül, valamint a Közüzemi Szolgáltatási Szerződés mellékletét képező „1. számú betétlap” kerül kiállításra. A betétlapban foglalt adatok helyességét a Felhasználó olvasható nevével és aláírásával igazolja.
A plombák darabszámát, azonosítóját és a plomba vagy a záró bélyeg sérülésmentes állapotának tényét a fogyasztásmérő felszerelésekor vagy cseréjekor az alkalmazott nyomtatványon kell rögzíteni.
A vízmérő cserét követően 3 napig a Szolgáltató a vízmérőt leszereléskori állapotában megőrzi, a mérőállás kapcsán felmerülő reklamáció érdekében.
Amennyiben a vízmérőcserét a Szolgáltató a hitelesítési időn belül bizonyíthatóan a Felhasználónak felróható okból nem tudja elvégezni, hiteles bekötési vízmérő hiányában a „Hibás mérés elszámolása” pont alapján fogja az ivóvízfogyasztást megállapítani, és az így elkészített számlákra reklamációt nem áll módjában elfogadni.

Mellékvízmérő és locsolóvízmérő csere folyamata
Az elkülönített vízhasználó amennyiben a Szolgáltatót bízza meg vízmérőjének cseréjével, akkor a Központi Ügyfélszolgálati Irodában a megrendelés alapján meghatározott költségek megfizetését és időpont egyeztetést követően a Szolgáltató szakembere a Felhasználó vagy megbízottja jelenlétében elvégzi a mérőcserét és a plombázást, majd a Közüzemi Szolgáltatási Szerződés mellékletét képező „1. számú betétlap” kerül kiállításra. Az abban foglalt adatok helyességét a Felhasználó olvasható nevével és aláírásával igazolja.
A plombák darabszámát, azonosítóját és a plomba vagy a záró bélyeg sérülésmentes állapotának tényét a fogyasztásmérő felszerelésekor vagy cseréjekor az alkalmazott nyomtatványon kell rögzíteni.


Felhasználókkal szembeni elvárások


A házi ivóvíz- és szennyvízhálózat rendszeres ellenőrzésének és karbantartásának minimális elvárásai, a szennyvíz-törzshálózat használatával kapcsolatos elvárások
A közüzemi víz- és szennyvízhálózat (ide tartozik a bekötővezeték is) üzemeltetése a Szolgáltató feladata. A házi és a közüzemi víz- és szennyvízhálózatot a szolgáltatási pont választja el egymástól.
A szolgáltatói ellenőrzés nem mentesíti a Felhasználót a tulajdonában lévő víziközművek rendszeres ellenőrzésének és karbantartásának kötelezettsége alól. A házi ivóvíz- és szennyvízhálózat rendszeres ellenőrzésének és karbantartásának minimális elvárásai
A Felhasználó köteles:
 • Felhasználó tulajdonát képező mérőhely, házi ivóvíz- szennyvízhálózat és a csatlakozó víziközmű hálózat legalább a számlázás gyakoriságával megegyező rendszerességű ellenőrzéséről, karbantartásáról, meghibásodás esetén haladéktalan javításáról, gondoskodni;
 • a vízmérő/tisztító/ellenőrző akna/hely hozzáférhetőségének, megközelíthetőségének biztosításáról, megfelelő műszaki állapotáról és tisztántartásáról gondoskodni;
 • az fogyasztásmérő mérőállását legalább havi rendszerességgel ellenőrizni. Amennyiben a mérő ellenőrzése alkalmával a Felhasználó a szokásos fogyasztásánál indokolatlan mértékben eltérő fogyasztást tapasztal, köteles meggyőződni arról, hogy a felhasználási helyen található valamennyi kifolyó elzárt állapota mellett folyamatos vízvételezést jelez-e. Amennyiben igen, úgy vízelfolyás feltételezhető, amelyet köteles haladéktalanul a Szolgáltatónak az aktuális mérőállás megjelölésével bejelenteni, illetve a hiba kijavítását azonnal megkezdeni. Amennyiben a kifolyók elzárt állapota mellett a mérő számlálója nem mér, de a mért fogyasztás a korábbi, illetve a tényleges fogyasztást a Felhasználó megítélése alapján jelentősen meghaladja, vagy a tényleges fogyasztáshoz képest a mérő jelentősen alacsonyabb mérőállást jelez, azt szintén köteles a Felhasználó a Szolgáltatónak bejelenteni;
 • az ellenőrzéskor a házi és a csatlakozó víziközmű-hálózaton észlelt hibák kijavításáról, illetőleg az előírásoktól eltérő víziközmű-használat megszüntetéséről gondoskodni.
Az ellenőrzési és karbantartási kötelezettség megvalósulásának bizonyítása a Felhasználót terheli.


a lap tretejére


Az oldal optimális megjelenéséhez legalább IE 9 vagy Mozilla Firefox 20 vagy Google Chrome böngésző,
valamint 1024×768-as felbontás és 32 bit színmélység javasolt.
Firefox browser icon  Chrome browser icon  IE browser icon  
© 2013. VCSM ZRt. Szolnok   Minden Jog Fenntartva.   Probléma van az oldallal!   Impresszum