Víz- és Csatornaművek
Koncessziós ZRt.
Szolnok


5000 Szolnok, Vízmű u. 1., +36 (56) 516 316, +36 (56) 429 766, uh.mscv@konlozstrzmscv

SZENNYVÍZSzennyvíz minőségi követelményeivel és vizsgálatával kapcsolatos szabványok
(a talajvízfigyelőkutak is ebbe a csoportba tartoznak a víziközmű törvény szerint)

Rendelet azonosítója, kiadója:Rendelet címe:
127/1991. (X.09.) Korm.a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról
50/2001. (IV.03.) Korm.a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól
21/2002. (IV.25.) KöViM rendelet a víziközművek üzemeltetéséről feltételeiről
219/2004. (VII.21.) Korm. rendeleta felszín alatti vizek védelméről
220/2004. (VII.21.) Korm. rendeleta felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
28/2004. (XII.25.)KvVM rendeleta vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
27/2005. (XII.6.) KvVM rendeleta használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésre vonatkozó részletes szabályairól
240/2000. (XII.23.)Korm.rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtő területek kijelöléséről
27/2006. (II.7.) Korm. rendeleta vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről
6/2009. (IV.14.) KvVM – EüM – FVMRendelet a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezés mértékéről
10/2010. (VIII.18.) VM rendeleta felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól
89/2011. (IX.29.) VMa vizek állapotának kémiai elemzésére és figyelemmel kísérésére vonatkozó műszaki előírásokróla lap tretejére

Éves szennyvízvizsgálati ütemterv

VCSM ZRt. 2017. évi szennyvízvizsgálati ütemterve (pdf)
VCSM ZRt. 2016. évi szennyvízvizsgálati ütemterve (pdf)


a lap tretejére

Éves szennyvízminőség határértékek

Szolnok Regionális Szennyvíztisztító és szennyvízelvezető hálózat Tisza/5600 számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedélye alapján a Szolnoki Szennyvíztisztító műből kibocsátott szennyvíz minősége meg kell feleljen az engedélyben előírt paramétereknek az alábbiak szerint:

Hatályos vízjogi üzemeltetési engedély száma: Tisza/5600
MegnevezésMértékegységHatárérték
pHmg/l6- 9,5
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk)mg/l125
Biokémiai oxigénigény (BOI5)mg/l25
Összes nitrogén (Nössz)mg/l55
Összes szervetlen nitrogénmg/l50
Ammónia-ammónium-nitrogén (NH4-N)mg/l20
Összes foszfor (Pössz)mg/l10
Összes lebegőanyagmg/l35
Aktív klór*mg/l2
Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok)mg/l30
Coliform szám**i/cm310

* A határérték ötszörös a közegészségügyi hatóság elrendelése alapján
**Amennyiben a közegészségügyi hatóság fertőtlenítést rendel ela lap tretejére

Szennyvízvizsgálati eredmények
a lap tretejére

Tisztított szennyvíz minősége


A tisztított szennyvíz befogadója a Tisza folyó. A tisztított szennyvíz minőségének meg kell felelnie a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet előírásainak.

Szennyvíztisztítást úgy végezzük, hogy az ország természeti erőforrásainak védelmét, így különösen a szolgáltatás során igénybe vett Tisza folyó, mint a tisztítottszennyvíz-befogadó hosszú távú, fenntartható igénybevételét szolgálja.

A Szolgáltató a tisztított szennyvíz minőségi paramétereit Hatóság által jóváhagyott önellenőrzési tervének megfelelően, rendszeres minősítő vizsgálatát a TECHNO-VÍZ Kft. akkreditált laboratóriuma végzi.


a lap tretejére


Az oldal optimális megjelenéséhez legalább IE 9 vagy Mozilla Firefox 20 vagy Google Chrome böngésző,
valamint 1024×768-as felbontás és 32 bit színmélység javasolt.
Firefox browser icon  Chrome browser icon  IE browser icon  
© 2013. VCSM ZRt. Szolnok   Minden Jog Fenntartva.   Probléma van az oldallal!   Impresszum