Víz- és Csatornaművek
Koncessziós ZRt.
Szolnok


5000 Szolnok, Vízmű u. 1., +36 (56) 516 316, +36 (56) 429 766, uh.mscv@konlozstrzmscv

SZENNYVÍZSzennyvíz minőségi követelményeivel és vizsgálatával kapcsolatos szabványok
(a talajvízfigyelőkutak is ebbe a csoportba tartoznak a víziközmű törvény szerint)

Rendelet azonosítója, kiadója:Rendelet címe:
127/1991. (X.09.) Korm.a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról
50/2001. (IV.03.) Korm.a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól
21/2002. (IV.25.) KöViM rendelet a víziközművek üzemeltetéséről feltételeiről
219/2004. (VII.21.) Korm. rendeleta felszín alatti vizek védelméről
220/2004. (VII.21.) Korm. rendeleta felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
28/2004. (XII.25.)KvVM rendeleta vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
27/2005. (XII.6.) KvVM rendeleta használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésre vonatkozó részletes szabályairól
240/2000. (XII.23.)Korm.rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtő területek kijelöléséről
27/2006. (II.7.) Korm. rendeleta vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről
6/2009. (IV.14.) KvVM – EüM – FVMRendelet a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezés mértékéről
10/2010. (VIII.18.) VM rendeleta felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól
89/2011. (IX.29.) VMa vizek állapotának kémiai elemzésére és figyelemmel kísérésére vonatkozó műszaki előírásokróla lap tretejére

Éves szennyvízvizsgálati ütemterv

VCSM ZRt. 2019. évi szennyvízvizsgálati ütemterve (pdf)
VCSM ZRt. 2018. évi szennyvízvizsgálati ütemterve (pdf)
VCSM ZRt. 2017. évi szennyvízvizsgálati ütemterve (pdf)
VCSM ZRt. 2016. évi szennyvízvizsgálati ütemterve (pdf)


a lap tretejére

Éves szennyvízminőség határértékek

Szolnok Regionális Szennyvíztisztító és szennyvízelvezető hálózat Tisza/5600 számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedélye alapján a Szolnoki Szennyvíztisztító műből kibocsátott szennyvíz minősége meg kell feleljen az engedélyben előírt paramétereknek az alábbiak szerint:

Hatályos vízjogi üzemeltetési engedély száma: Tisza/5600
MegnevezésMértékegységHatárérték
pHmg/l6- 9,5
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk)mg/l125
Biokémiai oxigénigény (BOI5)mg/l25
Összes nitrogén (Nössz)mg/l55
Összes szervetlen nitrogénmg/l50
Ammónia-ammónium-nitrogén (NH4-N)mg/l20
Összes foszfor (Pössz)mg/l10
Összes lebegőanyagmg/l35
Aktív klór*mg/l2
Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok)mg/l30
Coliform szám**i/cm310

* A határérték ötszörös a közegészségügyi hatóság elrendelése alapján
**Amennyiben a közegészségügyi hatóság fertőtlenítést rendel ela lap tretejére

Szennyvízvizsgálati eredmények
a lap tretejére

Tisztított szennyvíz minősége


A tisztított szennyvíz befogadója a Tisza folyó. A tisztított szennyvíz minőségének meg kell felelnie a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet előírásainak.

Szennyvíztisztítást úgy végezzük, hogy az ország természeti erőforrásainak védelmét, így különösen a szolgáltatás során igénybe vett Tisza folyó, mint a tisztítottszennyvíz-befogadó hosszú távú, fenntartható igénybevételét szolgálja.

A Szolgáltató a tisztított szennyvíz minőségi paramétereit Hatóság által jóváhagyott önellenőrzési tervének megfelelően, rendszeres minősítő vizsgálatát a TECHNO-VÍZ Kft. akkreditált laboratóriuma végzi.


a lap tretejére


Az oldal optimális megjelenéséhez legalább IE 9 vagy Mozilla Firefox 20 vagy Google Chrome böngésző,
valamint 1024×768-as felbontás és 32 bit színmélység javasolt.
Firefox browser icon  Chrome browser icon  IE browser icon  
© 2013. VCSM ZRt. Szolnok   Minden Jog Fenntartva.   Probléma van az oldallal!   Impresszum