Víz- és Csatornaművek
Koncessziós ZRt.
Szolnok


5000 Szolnok, Vízmű u. 1., +36 (56) 516 316, +36 (56) 429 766, uh.mscv@konlozstrzmscv

EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTAFelügyeleti szervek elérhetőségei

Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője

Hatáskör:

- az ingatlan tulajdonosának kötelezése az ingatlan bekötésére, amennyiben az ingatlan víziközmű-rendszerbe történő bekötését a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül nem teljesíti,
- az ingatlanok víziközmű használatba történő bekötésének elrendelése,
- a Felhasználó kötelezése a Szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, építmény, berendezés, felszerelés elbontására, leszerelésére, átalakítására,
- vízvezetési és szennyvíz-elvezetési szolgalom alapítása,
- a Felhasználó teljesítésre történő kötelezése, ha a Szolgáltató felhívására határidőn belül nem tesz eleget a hibák kijavításának, illetve az előírásoktól eltérő víziközmű-használat megszüntetésének,
- egy ingatlan ellátására több ivóvíz bekötővezeték létesítésének engedélyezése,
- a közterületen kialakítandó vízmérőhely helyének megállapítása,
- a tulajdonos kötelezése a létesítmények megfelelő átalakítására vagy megszüntetésére,
- a nem védett természeti területen a nádaratás, illetve a nádas égetésének az engedélyezése.

Cím:5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Telefon:+36 (56) 503-442
Fax:+36 (56) 503-407
E-mail:jegyzo@ph.szolnok.hu
Honlap:www.szolnok.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Hatáskör:

Szolgáltatások minősége, biztonsága, termékfelelősségi szabályok alkalmazása, szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos Felhasználói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése.
A békéltető testület eljárásának igénybevétele nem zárja ki azt, hogy a lakossági Felhasználó egyidejűleg a területileg illetékes Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz forduljon.

Cím:5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefon:(56)510-610
Fax:(56)370-005
E-mail:kamara@jnszmkik.hu
Honlap:www.jnszmkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályának
Fogyasztóvédelmi Osztálya


Hatáskör:

Az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a víziközmű-szolgáltatásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott korlátozásra vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a Felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó rendelkezések lakossági Felhasználókkal szembeni megsértése esetén a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség jár el. A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség eljárása során a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában Felhasználónak minősül akkor is, ha nem természetes személy.

Cím:5000 Szolnok, Indóház út 8.
Telefon:+36 (56)513-336
Fax:+36 (56)510-204
E-mail:fogyved_eaf_szolnok@nfh.hu
Honlap:www.nfh.hu

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Fogyasztóvédelmi Főosztálya


Hatáskör:

- eljár a csatlakozásra, a hálózathoz való hozzáférésre, illetve a rendszer megfelelő minőségben való rendelkezésre állására vonatkozó rendelkezéseknek a víziközmű-szolgáltató általi megsértése esetén; ellenőrzi a Felhasználói igény kielégítését, ellenőrzi a Felhasználók által a közcélú hálózathoz való csatlakozás érdekében befizetett csatlakozási díj felhasználását,
- dönt a víziközmű-szolgáltatókkal szemben felmerülő panaszok ügyében, kivéve az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a víziközmű-szolgáltatásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott korlátozására vagy kikapcsolására, illetve a tartozás rendezését követően a Felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó jogszabályi előírások megsértésével összefüggő lakossági Felhasználói panaszokat.

Székheky:1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Cím:1388 Budapest, Pf.: 89.
Telefon:+36 (1) 459-7777
Fax:+36 (1) 459-7739
E-mail:ugyfelszolgalat@mekh.hu
Honlap:www.mekh.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi Intézete


Hatáskör:

Gondoskodik a telep- és környezet-egészségügyi koordinálásáról, ezen belül medencés fürdővizek hatósági vizsgálati eredményeinek, valamint a hatósági ivóvízminta-vételi helyek és a kötelező vizsgálatok nyilvántartásáról. Elsőfokú szakhatósági tevékenységet folytat, illetve az ivóvízzel kapcsolatos panaszokat vizsgálja ki.

Székheky:5000 Szolnok, Ady E. 35-37.
Cím:5000 Szolnok, Pf.: 22.
Telefon:+36 (56) 422-102
Fax:+36 (56) 341-699
E-mail:titkar@ear.antsz.hu
Honlap:www.jnszmkh.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Hatáskör:

Környezetvédelemmel, természetvédelemmel, tájvédelemmel kapcsolatos panaszok esetén jár el, valamint szakhatósági jogköröket lát el.

Székhely: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.
Cím:5000 Szolnok, Pf.: 25.
Telefon:+36 (56) 523-423
Fax:+36 (56) 343-768
E-mail:kozeptiszavideki@zoldhatosag.hu
Honlap:www.kotiktvf.kvvm.hu,
www.ktvktvf.zoldhatosag.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Területi Vízügyi Hatóság


Hatáskör:

Környezetvédelemmel, természetvédelemmel, tájvédelemmel kapcsolatos panaszok esetén jár el, valamint vízügyi hatósági, szakhatósági jogköröket lát el.

Cím:5000 Szolnok, József Attila út 14
Postai cím:5000 Szolnok, Pf.: 110.
Telefon:+36 (56) 510-040
Fax:+36 (56) 420-114
E-mail:jasz.titkarsag@katved.gov.hu
Honlap:jasz.katasztrofavedelem.hu, www.ktvktvf.zoldhatosag.hu

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Hatáskör:

Alapjogokkal kapcsolatos visszásságok kivizsgálása, orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezhet.

Székheky:1051 Budapest, Nádor u. 22.
Cím:1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon:+36 (1) 475-7100
Fax:+36 (1) 269-3540
E-mail:panasz@ajbh.hu
Honlap:www.ajbh.hu

Szolnoki Törvényszék Cégbírósága

Hatáskör:

A cégjegyzési eljárás lefolytatása és a kérelemnek helyt adó végzés esetén, illetve e törvényben meghatározott esetekben hivatalból is, a cégre vonatkozó adat, jog, valamint tény cégjegyzékbe történő bejegyzése, illetve törlése. A cégjegyzék adatairól, valamint a cégiratokról tájékoztatás nyújtása A cégnyilvántartás közhitelességének és a cég törvényes működésének biztosítása érdekében –hivatalból, illetve kérelemre – törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása.

Cím:5000 Szolnok, Baross út 1.
Telefon:+36 (56) 501-404
Fax:+36 (56) 412-636
E-mail:szolnok@iroda.e-cegjegyzek.hu
Honlap:www.birosag.hua lap tretejére

A VCSM ZRt. Szolnok által ellátott települések listája

SorszámTelepülés megnevezéseEllátásért felelős megnevezéseVíziközmű-rendszer megnevezése"Víziközmű-szolgáltatási ágazat"
1Szolnok településSzolnok Megyei Jogú Város ÖnkormányzatSzolnoki Felszíni Vízmű és Kistérségi Vízellátó rendszerKözműves ivóvízszolgáltatás
2Szolnok településSzolnok Megyei Jogú Város ÖnkormányzatSzolnok Szennyvíztisztító Telep és Kistérségi Szennyvízcsatorna HálózatKözműves szennyvízelvezetés
3Rákóczifalva településRákóczifalva Város ÖnkormányzatSzolnoki Felszíni Vízmű és Kistérségi Vízellátó rendszerKözműves ivóvízszolgáltatás
4Rákóczifalva településRákóczifalva Város ÖnkormányzatSzolnok Szennyvíztisztító Telep és Kistérségi Szennyvízcsatorna HálózatKözműves szennyvízelvezetés
5Rákócziújfalu településRákócziújfalu Községi ÖnkormányzatSzolnoki Felszíni Vízmű és Kistérségi Vízellátó rendszerKözműves ivóvízszolgáltatás
6Rákócziújfalu településRákócziújfalu Községi ÖnkormányzatSzolnok Szennyvíztisztító Telep és Kistérségi Szennyvízcsatorna HálózatKözműves szennyvízelvezetés
7Zagyvarékas településZagyvarékas Községi ÖnkormányzatSzolnoki Felszíni Vízmű és Kistérségi Vízellátó rendszerKözműves ivóvízszolgáltatás
8Zagyvarékas településZagyvarékas Községi ÖnkormányzatSzolnok Szennyvíztisztító Telep és Kistérségi Szennyvízcsatorna HálózatKözműves szennyvízelvezetés
9Újszász településÚjszász Város ÖnkormányzatSzolnoki Felszíni Vízmű és Kistérségi Vízellátó rendszerKözműves ivóvízszolgáltatás
10Újszász településÚjszász Város ÖnkormányzatSzolnok Szennyvíztisztító Telep és Kistérségi Szennyvízcsatorna HálózatKözműves szennyvízelvezetés
11Szászberek településSzászberek Község ÖnkormányzatSzolnoki Felszíni Vízmű és Kistérségi Vízellátó rendszerKözműves ivóvízszolgáltatás
12Szászberek településSzászberek Község ÖnkormányzatSzolnok Szennyvíztisztító Telep és Kistérségi Szennyvízcsatorna HálózatKözműves szennyvízelvezetésa lap tretejére

Koncessziós szerződés
a lap tretejére
a lap tretejére

Víz és szennyvíz laboreredmények

Bővebben az Ivóviz illetve a Szennyvíz menüpont alatt olvashat róla részletesen.
a lap tretejére

Műszaki adatok

MegnevezésMegjegyzésMennyiségMértékegység
a) vízbázisok kapacitása (m3/év )Tisza folyó21.918m3/nap
Alcsi Holt-Tisza (400.000 m3/év, dinamikus vízkészlet 20 nap)  
b) kitermelt víz mennyisége (m3/év)Tisza folyó7.115.005m3év
Alcsi Holt-Tisza44.392m3/év
d) értékesített ivóvíz mennyisége(m3/év)4.522.323m3/év
e) hálózati veszteség (m3/év) 2.637.074m3/év
f) szennyvíztisztító telepek száma (db) 1db
g) átemelők száma (db) 71db
h) szennyvíztisztító telepek névleges kapacitása (m3/nap) 32.000m3/nap
i) víziközmű-hálózat hossza (km)ivóvízhálózat657km
szennyvízcsatorna-hálózat658km
j) jellemző meghibásodások száma (db/év)ivóvízhálózat1.921db/év
szennyvízcsatorna-hálózat2.112db/éva lap tretejére

Panaszkezelés

Az ügyfélszolgálaton telefonon és elektronikusan elintézhető adatok fajtái:

 • általános tájékoztatás,
 • vízmérőállás bejelentés;
 • előzetes személyes ügyintézésre időpont egyeztetés;
 • folyószámla egyeztetés,
 • számlamásolatok, csekkpótlás kérése;
 • számlareklamáció ügyintézése,
 • vízmérő üzemi próbamérésének megrendelése, csak e-mailen keresztül
 • panasz ügyintézés;

A fent részletezett adatszolgáltatásra, tájékoztatásra csak a Felhasználó azonosítójának egyeztetését követően kerülhet sor. Az azonosítás a Felhasználó által közölt felhasználási helyet azonosító nyolc számjegyű kód, vagy ennek hiányában a felhasználási hely pontos címe, illetve a Felhasználó anyja neve alapján történik.
Abban az esetben, ha a telefonon történt megkeresés azonnal nem rendezhető, további ügyintézést igényel, annak eredményéről a Felhasználót 15 napon belül írásban tájékoztatjuk.

Panaszkezelés menete


A beérkező panaszok rögzítése, archiválása
Ügyfélszolgálatainkon a Felhasználók panaszainak kezelésére - sorszámmal ellátott -„Reklamációs jegyzőkönyv”-et alkalmazunk, melyből személyes ügyintézés esetén egy példány átadásra, telefonon közölt panasz felvétele esetén pedig az érdemi válasszal együtt feltüntetve a Szolgáltató álláspontját és intézkedéseit, egy példány postázásra kerül.
A Szolgáltató a telefonon keresztül beérkezett megkeresésekről készült hangfelvételeket, az írásban történt bejelentéseket, reklamációs jegyzőkönyveket, valamint a válaszleveleket öt évig megőrzi.
A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti, megadva az illetékes Hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testület levelezési címét.
Amennyiben a Felhasználó a Békéltető Testülethez vagy a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez fordul, a Szolgáltató az eljáró hatóság döntését köteles elfogadni.

A szükséges egyeztetések végrehajtásának dokumentálása
A Szolgáltató a panaszbeadványokat, illetve az azokkal kapcsolatos ügyintézésre vonatkozó dokumentációt reklamációs jegyzőkönyvben iktatja, és gondoskodik azok elévülési határidő végéig visszakereshetően történő megőrzéséről, illetve a telefonon érkezett panaszok esetén azok időtálló adathordozón történő archiválásáról.

Az érdemi válaszadási határidő
A Reklamációs jegyzőkönyvben felvett megkeresésekre történő tizenöt napos válaszadási határidő vonatkozik.
Felhasználói panasz esetén a Szolgáltató a panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit, indokolással ellátva, írásban a panasz beérkezését követő 15 napon belül megküldi, kivéve, ha a Felhasználó panaszát személyesen jelenti be, és a Szolgáltató az abban foglaltaknak nyomban eleget tesz.
A válaszadási határidő helyszíni vizsgálat vagy valamely hatóság megkeresésének szükségessége esetén egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. A válaszadási határidő meghosszabbításáról a Felhasználót írásban, a válaszadási határidő letelte előtt tájékoztatni kell.
Egyéb, nem panasznak minősülő, írásbeli Felhasználói megkeresés esetén a Szolgáltató az írásban történő válaszadást a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a kézhezvételétől számított 15 napon belül elintézni. Amennyiben a megkeresés tárgya indokolja (pl.: az Ellátásért Felelős, vagy más szakhatóság állásfoglalása is szükséges, stb.), akkor egy alkalommal a válaszadási határidő további 15 nappal meghosszabbítható, amelyről lejárta előtt a Felhasználót írásban tájékoztatni kell.

A válaszadási határidő elmulasztásának következménye
A Szolgáltatónak a Felhasználó vagy elkülönített Felhasználó részéről nem elfogadható minőségben adott válasza, illetve érdemi válasz hiánya miatt a Felhasználó vagy elkülönített Felhasználó az alábbi szervekhez fordulhat:
 • JNKSZ Megyei Békéltető Testület (5000 Szolnok, Verseghy park 8.) telefon: 56/510-610
 • JNKSZ Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége (5000 Szolnok, Ady Endre út 30.) telefon: 56/513-336
 • Szolnok megyei Jogú Város Jegyzője (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.) telefon: 56/503-442
 • Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.) Központi telefonszám: (+36-1) 459-7777
 • Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (1051 Budapest, Nádor utca 22.)Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője

Hatáskör:

- az ingatlan tulajdonosának kötelezése az ingatlan bekötésére, amennyiben az ingatlan víziközmű-rendszerbe történő bekötését a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül nem teljesíti,
- az ingatlanok víziközmű használatba történő bekötésének elrendelése,
- a Felhasználó kötelezése a Szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, építmény, berendezés, felszerelés elbontására, leszerelésére, átalakítására,
- vízvezetési és szennyvíz-elvezetési szolgalom alapítása,
- a Felhasználó teljesítésre történő kötelezése, ha a Szolgáltató felhívására határidőn belül nem tesz eleget a hibák kijavításának, illetve az előírásoktól eltérő víziközmű-használat megszüntetésének,
- egy ingatlan ellátására több ivóvíz bekötővezeték létesítésének engedélyezése,
- a közterületen kialakítandó vízmérőhely helyének megállapítása,
- a tulajdonos kötelezése a létesítmények megfelelő átalakítására vagy megszüntetésére,
- a nem védett természeti területen a nádaratás, illetve a nádas égetésének az engedélyezése.

Cím:5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Telefon:+36 (56) 503-442
Fax:+36 (56) 503-407
E-mail:jegyzo@ph.szolnok.hu
Honlap:www.szolnok.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Hatáskör:

Szolgáltatások minősége, biztonsága, termékfelelősségi szabályok alkalmazása, szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos Felhasználói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése.
A békéltető testület eljárásának igénybevétele nem zárja ki azt, hogy a lakossági Felhasználó egyidejűleg a területileg illetékes Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz forduljon.

Cím:5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefon:(56)510-610
Fax:(56)370-005
E-mail:kamara@jnszmkik.hu
Honlap:www.jnszmkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályának
Fogyasztóvédelmi Osztálya


Hatáskör:

Az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a víziközmű-szolgáltatásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott korlátozásra vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a Felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó rendelkezések lakossági Felhasználókkal szembeni megsértése esetén a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség jár el. A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség eljárása során a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában Felhasználónak minősül akkor is, ha nem természetes személy.

Cím:5000 Szolnok, Indóház út 8.
Telefon:+36 (56)513-336
Fax:+36 (56)510-204
E-mail:fogyved_eaf_szolnok@nfh.hu
Honlap:www.nfh.hu

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Fogyasztóvédelmi Főosztálya


Hatáskör:

- eljár a csatlakozásra, a hálózathoz való hozzáférésre, illetve a rendszer megfelelő minőségben való rendelkezésre állására vonatkozó rendelkezéseknek a víziközmű-szolgáltató általi megsértése esetén; ellenőrzi a Felhasználói igény kielégítését, ellenőrzi a Felhasználók által a közcélú hálózathoz való csatlakozás érdekében befizetett csatlakozási díj felhasználását,
- dönt a víziközmű-szolgáltatókkal szemben felmerülő panaszok ügyében, kivéve az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a víziközmű-szolgáltatásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott korlátozására vagy kikapcsolására, illetve a tartozás rendezését követően a Felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó jogszabályi előírások megsértésével összefüggő lakossági Felhasználói panaszokat.

Székheky:1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Cím:1388 Budapest, Pf.: 89.
Telefon:+36 (1) 459-7777
Fax:+36 (1) 459-7739
E-mail:ugyfelszolgalat@mekh.hu
Honlap:www.mekh.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi Intézete


Hatáskör:

Gondoskodik a telep- és környezet-egészségügyi koordinálásáról, ezen belül medencés fürdővizek hatósági vizsgálati eredményeinek, valamint a hatósági ivóvízminta-vételi helyek és a kötelező vizsgálatok nyilvántartásáról. Elsőfokú szakhatósági tevékenységet folytat, illetve az ivóvízzel kapcsolatos panaszokat vizsgálja ki.

Székheky:5000 Szolnok, Ady E. 35-37.
Cím:5000 Szolnok, Pf.: 22.
Telefon:+36 (56) 422-102
Fax:+36 (56) 341-699
E-mail:titkar@ear.antsz.hu
Honlap:www.jnszmkh.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Hatáskör:

Környezetvédelemmel, természetvédelemmel, tájvédelemmel kapcsolatos panaszok esetén jár el, valamint szakhatósági jogköröket lát el.

Székhely: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.
Cím:5000 Szolnok, Pf.: 25.
Telefon:+36 (56) 523-423
Fax:+36 (56) 343-768
E-mail:kozeptiszavideki@zoldhatosag.hu
Honlap:www.kotiktvf.kvvm.hu,
www.ktvktvf.zoldhatosag.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Területi Vízügyi Hatóság


Hatáskör:

Környezetvédelemmel, természetvédelemmel, tájvédelemmel kapcsolatos panaszok esetén jár el, valamint vízügyi hatósági, szakhatósági jogköröket lát el.

Cím:5000 Szolnok, József Attila út 14
Postai cím:5000 Szolnok, Pf.: 110.
Telefon:+36 (56) 510-040
Fax:+36 (56) 420-114
E-mail:jasz.titkarsag@katved.gov.hu
Honlap:jasz.katasztrofavedelem.hu, www.ktvktvf.zoldhatosag.hu

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Hatáskör:

Alapjogokkal kapcsolatos visszásságok kivizsgálása, orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezhet.

Székheky:1051 Budapest, Nádor u. 22.
Cím:1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon:+36 (1) 475-7100
Fax:+36 (1) 269-3540
E-mail:panasz@ajbh.hu
Honlap:www.ajbh.hu

Szolnoki Törvényszék Cégbírósága

Hatáskör:

A cégjegyzési eljárás lefolytatása és a kérelemnek helyt adó végzés esetén, illetve e törvényben meghatározott esetekben hivatalból is, a cégre vonatkozó adat, jog, valamint tény cégjegyzékbe történő bejegyzése, illetve törlése. A cégjegyzék adatairól, valamint a cégiratokról tájékoztatás nyújtása A cégnyilvántartás közhitelességének és a cég törvényes működésének biztosítása érdekében –hivatalból, illetve kérelemre – törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása.

Cím:5000 Szolnok, Baross út 1.
Telefon:+36 (56) 501-404
Fax:+36 (56) 412-636
E-mail:szolnok@iroda.e-cegjegyzek.hu
Honlap:www.birosag.hua lap tretejére

Díjkalkulátor
(lakossági felhasználók részére)

Település:  

fogyasztott m3:  

víz:  

csatorna:  
a lap tretejére

Beszerzési szabályzat
a lap tretejére


Az oldal optimális megjelenéséhez legalább IE 9 vagy Mozilla Firefox 20 vagy Google Chrome böngésző,
valamint 1024×768-as felbontás és 32 bit színmélység javasolt.
Firefox browser icon  Chrome browser icon  IE browser icon  
© 2013. VCSM ZRt. Szolnok   Minden Jog Fenntartva.   Probléma van az oldallal!   Impresszum