Víz- és Csatornaművek
Koncessziós ZRt.
Szolnok


5000 Szolnok, Vízmű u. 1., +36 (56) 516 316, +36 (56) 429 766, uh.mscv@konlozstrzmscv

IVÓVÍZIvóvíz minőségi követelményeivel és vizsgálatával kapcsolatos szabványok

Rendelet azonosítója, kiadója:Rendelet címe:
127/1991. (X.09.) Korm.a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról
12/1997. (VIII.29.) KHVMrendelet a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről
Többszörösen módosított 201/2001. (X. 25.) Korm.az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
16/2016 (V.12.) BMrendelet a víziközművek üzemeltetésének feltételeiről
219/2004. (VII.21.) Korm.rendelet a felszín alatti vizek védelméről
220/2004. (VII.21.) Korm.rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
27/2004. (XII.25.) KvVMa felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról
240/2000. (XII.23.)Korm.rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtő területek kijelöléséről
27/2006. (II.7.) Korm. rendeleta vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről
6/2009. (IV.14.) KvVM – EüM – FVMrendelet a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezés mértékéről
10/2010. (VIII.18.) VM rendeleta felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól
89/2011. (IX.29.) VMa vizek állapotának kémiai elemzésére és figyelemmel kísérésére vonatkozó műszaki előírásokróla lap tretejére

Éves vízvizsgálati ütemterv
2019
2018

2017
VCSM ZRt. vízhálózati 2017. évi ivóvízvizsgálati jóváhagyott ütemterve (pdf)

VCSM ZRt. Felszíni Vízmű 2017. évi ivóvízvizsgálati jóváhagyott ütemterve (pdf)2016
VCSM ZRt. vízhálózati 2016. évi ivóvízvizsgálati jóváhagyott ütemterve (pdf)

VCSM ZRt. Felszíni Vízmű 2016. évi ivóvízvizsgálati jóváhagyott ütemterve (pdf)
a lap tetejére

2018. évi átlag ivóvízminőségi eredmények
*A többszörösen módosított, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) kormányrendelet előírásai szerint.

A fenti táblázat a 2018. évi hálózatba táplálási vízmintavételi ponton (F7) mért értékek átlagát tartalmazza. A tisztelt Fogyasztók a napi aktuális mért értékek felől a +36 56 516 323 telefonszámon tájákozódhatnak.


A vízminőség-biztosítás és ellenőrzés jogi szabályozásai

A vízminőség-biztosítás és ellenőrzés a VCSM ZRt. Szolnok működési területén az alábbi rendeletek, határozatok és dokumentumok figyelembevételével valósul meg:
 • A többszörösen módosított az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet
 • A 16/2016.(V.12.) BM rendelet a víziközművek üzemeltetéséről
 • Felszíni Vízmű Üzemeltetési Szabályzat
 • Laboratóriumi vízminőség-biztosítás, ellenőrzés
 • ÁNTSZ 665-2/2007. sz. átirata
 • Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság 2002. december 18-i körirata
 • Országos Tisztiorvosi Hivatal OTH-2964-7/2004. határozata
 • A Szolnoki Felszíni Vízmű - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által jóváhagyott - Vízvizsgálati ütemterve

A 201/2001.(X.25.) számú kormányrendelet alapján a VCSM ZRt. Szolnok mint a vízellátó rendszer üzemeltetője, ivóvízbiztonsági tervet készített, melyben a vízbiztonság-irányítási rendszerét rögzíti. Az ivóvízbiztonsági tervet közegészségügyi szempontból az OTH határozatban jóváhagyta.

A Tisztelt Felhasználókat a napi aktuális mért értékek felől a +36 (56) 516-323 telefonszámon tájékozódhatnak.


a lap tretejére

Vízvizsgálati eredmények
a lap tretejére

Nem megfelelő ivóvíz minőségek/mennyiségek esetén követendő eljárás

Nem megfelelő ivóvíz minőség
A nem megfelelő vízminőséget csak a 16/2016 (V.12.) BM rendelet és a 201/2001. Korm. rendelet szerint leírtak alapján lehet megállapítani. Ez alól kivételt jelent, ha arra feljogosított külső szerv az ÁNTSZ saját vizsgálatai alapján minősíti nem megfelelőnek a Felszíni Vízmű által szolgáltatott vízminőséget.

Nem megfelelő vízminőség esetén ennek tényéről a fogyasztókat a 16/2016 (V.12.) BM rendelet alapján tájékoztatni kell.

Az eljárási gyakorlat: az üzemeltető Felszíni Vízmű Üzemigazgatóság az ivóvíz minőségi vizsgálatok alapján megállapított kifogásoltságot jelenti az ZRt. elnök-vezérigazgatójának (távollétében műszaki igazgatónak). A vízminőségi vizsgálati eredménylapot rendelkezésre bocsátja és jelentést ad a kifogásolt vízminőségi állapot oká(i)-ról, a szükséges, ill. megtett üzemi intézkedésekről.

Az önkormányzatok és a felhasználók tájékoztatása ügyében továbbiakban az ZRt. felelős vezetője jár el.

Nem megfelelő ivóvíz mennyiség
Ivóvíz szükséglet kielégítése:
 • Szolnok, Rákóczifalva településeken rendelkezésre állnak ivóvíz minőségű ártézi kutak, amelyek időlegesen biztosítják a lakosság nagy részének ivóvízszükségletét,
 • a hibahelyen a szerelők szakaszolással és vízkormányzással a hibahelyet kizárják a Felhasználók lehető legkisebb körét érintően. A hiba jellegétől függően, a médián illetve hangosbemondón tájékoztatják a Felhasználókat a vízhiányról és arról, hogy hol helyeznek el szakembereink körvezetékes rendszerünkből adódóan tűzcsapra szerelhető ideiglenes vízvételezési lehetőségeket,
 • cégünk rendelkezik 6 db mobil szállítható ivóvíztartállyal, valamint a szállításhoz szükséges gépjárművekkel, amelyek segítségével az érintett településrészek lakossága részére a jogszabályban előírt minimális ivóvízszükséglet biztosítható,
 • a minimális ivóvízszükséglet biztosítása mellett a Felhasználói igények illetve szükségletek egyidejű, gyors, lehető legnagyobb mértékű kielégítése érdekében kötött cégünk együttműködési megállapodást a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel, amely szerint szükség esetén rendelkezésünkre tudnak bocsátani személyzettel nagy teljesítményű lajtos kocsikat, továbbá ivóvíz zacskózó gépet és az előírásoknak megfelelő vízminőséget biztosító mobil víztisztítót. A zacskózott víz – amely előállítása folyamatosan történhet – egyszerre több Felhasználóhoz is eljuttatható. A mobil víztisztító – a többi rendelkezésre álló lehetőség mellett – szintén az egyidejű, gyors kiszolgálást teszi lehetővé az ivóvízszükséglet biztosításakor.

Az említett pontokban leírt intézkedéseken túlmenően cégünk rendelkezik azokkal a gépi eszközökkel, pl.: daruskocsi, árokásó, aggregátorok, stb., valamint emberi erőforrással, amelyek biztosítják a gyors és hatékony hibaelhárítást.

A részletes eljárási rendet az Üzletszabályzat tartalmazza.a lap tretejére


Az oldal optimális megjelenéséhez legalább IE 9 vagy Mozilla Firefox 20 vagy Google Chrome böngésző,
valamint 1024×768-as felbontás és 32 bit színmélység javasolt.
Firefox browser icon  Chrome browser icon  IE browser icon  
© 2013. VCSM ZRt. Szolnok   Minden Jog Fenntartva.   Probléma van az oldallal!   Impresszum