Víz- és Csatornaművek
Koncessziós ZRt.
Szolnok


5000 Szolnok, Vízmű u. 1., +36 (56) 516 316, +36 (56) 429 766, uh.mscv@konlozstrzmscv


Elérhetőségek

Teljes név:Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok
Rövidített cégnév:VCSM ZRt. Szolnok
Székhely:5000 Szolnok, Vízmű u. 1.
Cégjegyzékszám:16-10-001613
Adószám:11272292-2-16
Bankszámlaszám:10404508-45015924-00000000 (KHB)
Bankszámlaszám:11745004-20067869-00000000 (OTP)
Központi telefonszám:+36 (56) 516-316
Központi faxszám:+36 (56) 429-766
Központi e-mail cím:
Honlap:
a lap tretejére

Az egyes szervezeti egységek feladatai


Ivóvíz-szolgáltatás          Szennyvíz-szolgáltatás          Vízmérő hitelesítésa lap tretejére

Szervezeti felépítés

                    


a lap tretejére

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek adatai

NévSzervezeti egységBeosztásElérhetőség
TelefonszámTelefaxszámElektronikus levélcím
Kaposvári KázmérVezetőségVezérigazgató+36 (56)
425 002
+36 (56)
429 766
i
g
a
z
g
a
t
o
s
a
g
@
v
c
s
m
.
h
u
+36 (56)
429 790
Magyar Péter Gyuláné
Bede Marianna
VezetőségMűszaki igazgató+36 (56)
429 790
+36 (56)
429 766
Bikfalvi Tünde HajnalkaVezetőségGazdasági igazgató+36 (56)
429 790
+36 (56)
429 766


t
i
t
k
a
r
s
a
g
@
v
c
s
m
.
h
u
Kovács ZoltánFelszíni Vízmű ÜzemigazgatóságÜzemigazgató+36 (56)
516 320
+36 (56)
429 766
Vasas PéterVezető diszpécserVezető diszpécser+36 (56)
516 310
+36 (56)
429 766
Fülöp László GergelySzennyvíztisztító Mű ÜzemigazgatóságÜzemigazgató+36 (56)
521 298
+36 (56)
429 766
Joó NorbertSzennyvízcsatorna hálózati ÜzemigazgatóságÜzemigazgató+36 (56)
516 368
+36 (56)
429 766
Holló ZoltánÜgyfélszolgálati- és Informatikai osztályÜgyfélszolgálati osztályvezető+36 (56)
516 340
+36 (56)
429 766
Nagy IstvánÜgyfélszolgálati- és Informatikai osztályInformatikai osztályvezető+36 (56)
516 397
+36 (56)
429 766
Gál TiborMunkavédelmi vezető, Környezetirányítási megbízottMunkavédelmi vezető, Környezetirányítási megbízott+36 (56)
516 401
+36 (56)
429 766
Séllei LászlónéEnergetikusEnergetikus+36 (56)
516 344
+36 (56)
429 766a lap tretejére

Ügyfélkapcsolati vezető

Holló Zoltán
5000 Szolnok vízmű u. 1.
Telefon:  +36 (56) 516 340
Eax:  +36 (56) 429 766


Ügyfélkapcsolati vezető ügyfélfogadási ideje:
Hétfő - Csütörtök: 8-16
Péntek: ZÁRVA


a lap tretejére

A VCSM ZRt. Szolnok többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet

NévAnyagért Kft.
Székhely5000 Szolnok,
Vízmű u. 1.
Postai cím5000 Szolnok,
Vízmű u. 1.
Telefonszám+36 (56) 429-692
Faxszám+36 (56) 525-000
E-mail címanyagert@upcmail.hu
Tevékenységi körIpari szerelvények és vezetékrendszerek
nagy- és kiskereskedelme
Képviselő neveSzabó István
A VCSM ZRt. Szolnok
részesedésének mértéke
100%


a lap tretejére

Felügyeleti szervek

Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője

Hatáskör:

- az ingatlan tulajdonosának kötelezése az ingatlan bekötésére, amennyiben az ingatlan víziközmű-rendszerbe történő bekötését a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül nem teljesíti,
- az ingatlanok víziközmű használatba történő bekötésének elrendelése,
- a Felhasználó kötelezése a Szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, építmény, berendezés, felszerelés elbontására, leszerelésére, átalakítására,
- vízvezetési és szennyvíz-elvezetési szolgalom alapítása,
- a Felhasználó teljesítésre történő kötelezése, ha a Szolgáltató felhívására határidőn belül nem tesz eleget a hibák kijavításának, illetve az előírásoktól eltérő víziközmű-használat megszüntetésének,
- egy ingatlan ellátására több ivóvíz bekötővezeték létesítésének engedélyezése,
- a közterületen kialakítandó vízmérőhely helyének megállapítása,
- a tulajdonos kötelezése a létesítmények megfelelő átalakítására vagy megszüntetésére,
- a nem védett természeti területen a nádaratás, illetve a nádas égetésének az engedélyezése.

Cím:5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Telefon:+36 (56) 503-442
Fax:+36 (56) 503-407
E-mail:jegyzo@ph.szolnok.hu
Honlap:www.szolnok.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Hatáskör:

Szolgáltatások minősége, biztonsága, termékfelelősségi szabályok alkalmazása, szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos Felhasználói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése.
A békéltető testület eljárásának igénybevétele nem zárja ki azt, hogy a lakossági Felhasználó egyidejűleg a területileg illetékes Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz forduljon.

Cím:5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefon:(56)510-610
Fax:(56)370-005
E-mail:kamara@jnszmkik.hu
Honlap:www.jnszmkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályának
Fogyasztóvédelmi Osztálya


Hatáskör:

Az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a víziközmű-szolgáltatásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott korlátozásra vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a Felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó rendelkezések lakossági Felhasználókkal szembeni megsértése esetén a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség jár el. A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség eljárása során a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában Felhasználónak minősül akkor is, ha nem természetes személy.

Cím:5000 Szolnok, Indóház út 8.
Telefon:+36 (56)513-336
Fax:+36 (56)510-204
E-mail:fogyved_eaf_szolnok@nfh.hu
Honlap:www.nfh.hu

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Fogyasztóvédelmi Főosztálya


Hatáskör:

- eljár a csatlakozásra, a hálózathoz való hozzáférésre, illetve a rendszer megfelelő minőségben való rendelkezésre állására vonatkozó rendelkezéseknek a víziközmű-szolgáltató általi megsértése esetén; ellenőrzi a Felhasználói igény kielégítését, ellenőrzi a Felhasználók által a közcélú hálózathoz való csatlakozás érdekében befizetett csatlakozási díj felhasználását,
- dönt a víziközmű-szolgáltatókkal szemben felmerülő panaszok ügyében, kivéve az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a víziközmű-szolgáltatásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott korlátozására vagy kikapcsolására, illetve a tartozás rendezését követően a Felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó jogszabályi előírások megsértésével összefüggő lakossági Felhasználói panaszokat.

Székheky:1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Cím:1388 Budapest, Pf.: 89.
Telefon:+36 (1) 459-7777
Fax:+36 (1) 459-7739
E-mail:ugyfelszolgalat@mekh.hu
Honlap:www.mekh.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi Intézete


Hatáskör:

Gondoskodik a telep- és környezet-egészségügyi koordinálásáról, ezen belül medencés fürdővizek hatósági vizsgálati eredményeinek, valamint a hatósági ivóvízminta-vételi helyek és a kötelező vizsgálatok nyilvántartásáról. Elsőfokú szakhatósági tevékenységet folytat, illetve az ivóvízzel kapcsolatos panaszokat vizsgálja ki.

Székheky:5000 Szolnok, Ady E. 35-37.
Cím:5000 Szolnok, Pf.: 22.
Telefon:+36 (56) 422-102
Fax:+36 (56) 341-699
E-mail:titkar@ear.antsz.hu
Honlap:www.jnszmkh.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Hatáskör:

Környezetvédelemmel, természetvédelemmel, tájvédelemmel kapcsolatos panaszok esetén jár el, valamint szakhatósági jogköröket lát el.

Székhely: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.
Cím:5000 Szolnok, Pf.: 25.
Telefon:+36 (56) 523-423
Fax:+36 (56) 343-768
E-mail:kozeptiszavideki@zoldhatosag.hu
Honlap:www.kotiktvf.kvvm.hu,
www.ktvktvf.zoldhatosag.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Területi Vízügyi Hatóság


Hatáskör:

Környezetvédelemmel, természetvédelemmel, tájvédelemmel kapcsolatos panaszok esetén jár el, valamint vízügyi hatósági, szakhatósági jogköröket lát el.

Cím:5000 Szolnok, József Attila út 14
Postai cím:5000 Szolnok, Pf.: 110.
Telefon:+36 (56) 510-040
Fax:+36 (56) 420-114
E-mail:jasz.titkarsag@katved.gov.hu
Honlap:jasz.katasztrofavedelem.hu, www.ktvktvf.zoldhatosag.hu

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Hatáskör:

Alapjogokkal kapcsolatos visszásságok kivizsgálása, orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezhet.

Székheky:1051 Budapest, Nádor u. 22.
Cím:1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon:+36 (1) 475-7100
Fax:+36 (1) 269-3540
E-mail:panasz@ajbh.hu
Honlap:www.ajbh.hu

Szolnoki Törvényszék Cégbírósága

Hatáskör:

A cégjegyzési eljárás lefolytatása és a kérelemnek helyt adó végzés esetén, illetve e törvényben meghatározott esetekben hivatalból is, a cégre vonatkozó adat, jog, valamint tény cégjegyzékbe történő bejegyzése, illetve törlése. A cégjegyzék adatairól, valamint a cégiratokról tájékoztatás nyújtása A cégnyilvántartás közhitelességének és a cég törvényes működésének biztosítása érdekében –hivatalból, illetve kérelemre – törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása.

Cím:5000 Szolnok, Baross út 1.
Telefon:+36 (56) 501-404
Fax:+36 (56) 412-636
E-mail:szolnok@iroda.e-cegjegyzek.hu
Honlap:www.birosag.hua lap tretejére


Az oldal optimális megjelenéséhez legalább IE 9 vagy Mozilla Firefox 20 vagy Google Chrome böngésző,
valamint 1024×768-as felbontás és 32 bit színmélység javasolt.
Firefox browser icon  Chrome browser icon  IE browser icon  
© 2013. VCSM ZRt. Szolnok   Minden Jog Fenntartva.   Probléma van az oldallal!   Impresszum